Taidot CV:ssä: 10 asiaa, joilla erotut

Author Ronald Sterk
Kirjoittanut: Ronald Sterk
Author Joost Buitenhof
Muokannut: Joost Buitenhof
Taidot CV:ssä: 10 asiaa, joilla erotut

CV:ssä luetellut taidot ovat rekrytoijalle tärkeä mittari sen arvioimiseen, kuinka hyvin pystyt hoitamaan kyseessä olevan tehtävän. Tämän vuoksi taidot voivat olla ratkaiseva tekijä hakemuksessasi. Jos haluat saada useammin kutsun työhaastatteluun, on tärkeää esitellä oikeat taidot. Mitkä sitten ovat hyviä esimerkkejä taidoista ja miten ne mainitaan CV:ssä? Tässä artikkelissa käsittelemme ohjeita ja kirjoittamattomia sääntöjä, joita sinun odotetaan noudattavan.

Kaksi taitotyyppiä

Rekrytoinnin maailmassa puhutaan kovista ja pehmeistä taidoista. Mitä nämä termit oikeastaan tarkoittavat? Kuinka ne eroavat toisistaan?

Kovat taidot

Kovat taidot tarkoittavat hankittua käytännön tietoa ja taitoa. Näitä voivat olla esimerkiksi ohjelmointi, datan analysointi ja graafinen suunnittelu. Ne ovat mitattavia taitoja, joita opitaan koulussa tai töissä.

Esimerkkejä:

 • ohjelmointi
 • kirjanpito
 • koneiden käyttö

Pehmeät taidot

Pehmeät taidot ovat vaikeammin mitattavia ja luonnehdittavia. Ne liittyvät persoonaan ja työskentelyn tapoihin. Näitä voivat olla esimerkiksi ratkaisukeskeisyys ja stressinsietokyky. Pehmeitä taitoja tarvitaan usein hyvään työskentelyyn vaikkapa kollegojen kanssa.

Esimerkkejä:

 • viestintätaidot
 • ratkaisukeskeisyys
 • yhteistyö
Taidot eivät ole sama asia kuin pätevyydet. Taito voidaan mieltää kykynä (jotain, missä olet hyvä), kun taas pätevyys on yhdistelmä tietoa, kokemusta ja taitoa.

Miksi molempia taitotyyppejä tarvitaan

Hakijana on tärkeää lisätä molempia taitotyyppejä CV:hen, jotta esittelet itsesi monipuolisena ehdokkaana.

Miksi?

Katso asiaa näin:

 • Pelkillä pehmeillä taidoilla olet mahtava kollega, mutta et sopiva työntekijä (koska käytännössä et osaa mitään).
 • Pelkillä kovilla taidoilla olet kuin robotti, joka ei pystyi työskentelemään missään työympäristössä tai kommunikoimaan kollegoiden kanssa.

Usein on ilmeistä, mitkä kovat taidot sinun on lisättävä CV:hen, koska niitä tarvitaan itse työssä. Ajattele ohjelmoijaa, jonka täytyy osata tiettyjä ohjelmointikieliä ja viitekehyksiä. Tai digitaalista markkinoijaa, joka on erikoistunut SEO:hon, SEA:han ja konversio-optimointiin. Tai graafista suunnittelijaa tai videonmuokkaajaa, joka osaa käyttää tiettyjä ohjelmistoja kuvien ja videoiden luomiseen sekä muokkaamiseen.

Pehmeät taidot ovat usein hieman hankalampia. Siksi olemme luetelleet alle 10 parasta taitoa CV:hen perustuen tähän tutkimukseen.

10 esimerkkiä hyvistä taidoista CV:hen

1. Ratkaisukeskeinen

Riippumatta toimialastasi tai työtehtävästäsi, jossain vaiheessa asiat menevät pieleen. Kun näin käy, työnantajat haluavat tietää, pystytkö päättäväisesti keksimään tehokkaan ratkaisun ottamalla huomioon mahdolliset taustalla olevat ongelmat.

2. Joustava

Toisinaan sinulta odotetaan monipuolisen roolin ottamista. Tämä tarkoittaa, että pystyt mukautumaan helposti muuttuviin työtapoihin, työaikoihin, tehtäviin, vastuisiin, ympäristöihin ja muiden käyttäytymiseen.

3. Viestintäkykyinen

Kyky kommunikoida hyvin (suullisesti ja kirjallisesti) pomosi, kollegoidesi ja asiakkaiden kanssa on kaikissa tapauksissa erittäin arvokasta työnantajille. Mitä paremmin osaat kommunikoida, sitä paremmat saavutat tuloksia.

4. Yhteistyökykyinen

Työnantajat pitävät tärkeänä, että pystyt tehokkaasti työskentelemään yhdessä kollegoiden ja asiakkaiden kanssa. Yhteistyötaidot ovat työelämässä tärkeitä, sillä tavoitteita ei saavuteta yksin.

5. Luova

Jokaisella alalla luovat ratkaisut ovat työnantajien suuressa arvossa. Kenties sinulla on kyky nähdä asioita eri näkökulmasta, jota ei ole aiemmin harkittu? CV:ssä luovuus voi ilmetä myös luovien töiden, kuten graafisen suunnittelun ja videoiden tai valokuvien muokkaamisen, kautta.

6. Johtamis- ja organisointitaidot

Johtaminen voi olla jotain arkista, kuten lastesi jalkapallojoukkueen valmentaminen, tai suurta, kuten isojen projektien johtaminen organisaatioissa. Johtajuus edellyttää, että pystyt ohjaamaan kaikkien katseet samaan suuntaan, jotta organisaation tavoitteet saavutetaan.

7. Ajanhallinta

Kyse on ajan priorisoinnista ja tehokkaasta suunnittelusta, jotta saat mahdollisimman paljon aikaan mahdollisimman vähässä ajassa. Näin voit estää töiden pinoutumisen ja aikataulun hallinnan menettämisen. Kun osaat käsitellä aikaa hyvin, määräajat saavutetaan ajoissa ja pystyt työskentelemään hyvin paineen alla.

8. Sisukkuus

Työnantajat hakevat työntekijöitä, jotka eivät luovuta vastoinkäymisistä huolimatta. Ihmiset, joilla ei ole niin sanottua yhdeksästä viiteen -mentaliteettia ja jotka pystyvät saavuttamaan asetetut tavoitteet sinnikkäästi, ovat työnhaussa etulyöntiasemassa.

9. Asiakaskeskeisyys

Työnantajille on tärkeää, kun osaat kääntää asiakkaiden tarpeet, toiveet ja odotukset menestyksekkäiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Tyytyväiset asiakkaat ovat yrityksen elinehto.

10. Päätöksentekokyky

Työnantajat arvostavat, että työntekijät uskaltavat tehdä päätöksiä toimimalla tai antamalla arvion tietystä asiasta. Tämä tarkoittaa, että et pelkää tuoda mielipidettäsi esiin esimerkiksi keskustelussa tai kokouksessa.

Mieti, sopisiko jokin yllä olevan listan kohdista omaan CV:hesi.

Käytä listaa inspiraationa. Älä kopioi taitoja suoraan, vaan varmista, että ne sopivat sinuun ja ovat olennaisia haettavan tehtävän kannalta.

Miten mainita taidot CV:ssä

1. Mainitse tehtävän kannalta olennaiset taidot

Vaikka sinulla olisi useita asiantuntemusalueita, on tärkeää sisällyttää CV:hen vain ne taidot, jotka ovat olennaisia haettavalle tehtävälle.

Tutki työpaikkailmoitusta huolellisesti. Mitä hakijoilta vaaditaan? Millaisiin haasteisiin heidän on vastattava ja mitä taitoja hallittava?

Esimerkki työpaikkailmoituksesta:

Työpaikkailmoitus

Tehtävät ja vastuut:

 • sosiaalisen median kanavien hallinta
 • markkinointikampanjoiden suunnittelu, koordinointi ja optimointi
 • verkkosivujen SEO-tekninen optimointi
 • SEA-kampanjoiden luonti, koordinointi ja optimointi.

Työssä tarvitut taidot:

 • omaa näkemystä internet-markkinoinnista
 • kaupalliset taidot sisältöön keskittyen
 • suurta vastuuntuntoa
 • alaan liittyvä koulutus
 • erinomainen suomen kielen taito

Tästä ilmoituksesta on luettavissa paljon esimerkkejä taidoista, voit lisätä CV:hen, kuten:

 • verkkomarkkinointi (SEO, SEA, sosiaalinen media)
 • kaupallinen kyvykkyys
 • vastuullisuus
 • viestintätaidot

Vertaa näitä omiin taitoihisi ja päätä, mitkä niistä sinun kannattaa lisätä CV:hesi.

2. Lisää erillinen Taidot-osio

Laita parhaat taitosi erilliseen osioon CV:ssäsi. Viittaa niihin myös CV:si muissa osissa.

Mitä tämä tarkoittaa?

On tärkeää, että CV:stäsi muodostuu kokonaisvaltainen kuva. Jos esimerkiksi lisäät taidoksi SEO:n, on tärkeää, että muualta CV:stäsi (esim. työkokemuksesta tai koulutuksesta) käy ilmi, että sinulla todella on tämä taito.

Voit esimerkiksi mainita koulutustiedoissasi seuraavaa:

Tradenomi, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
syyskuu 2021 – toukokuu 2023

 • Työharjoittelu Verkkokauppa.com: Suoritin useita SEO-optimointeja, joiden ansiosta tuotesivut nousivat keskimäärin 2,4 sijoitusta Googlen hakutuloksissa.

Tässä tapauksessa on täysin loogista, että SEO mainitaan taitona myös erillisessä osiossa.

Lisäksi se sopii täydellisesti työpaikkailmoitukseen. Näin parannat mahdollisuuksiasi saada kutsun työhaastatteluun.

Mieti siis aina, mitä työpaikkailmoituksessa vaaditaan ja miten voit omalla kokemuksellasi, tiedollasi, taidoillasi ja kyvyilläsi vastata näihin vaatimuksiin.

Kirjoita kohdennettu CV 7 vaiheen avulla
Tulisiko sinun luoda kohdennettu CV ja mukauttaa se erikseen jokaista hakemusta varten? Se selviää tässä artikkelissa.
Lue artikkeli

3. Sijoita tärkeimmät taidot ylös

Taitojen järjestykselle ei ole yksiselitteisiä sääntöjä.

Tärkeintä on, että tärkeimmät taidot ovat ylimpänä.

Tämä johtuu siitä, että tutkimuksen mukaan rekrytoija tekee vain 7,4 sekunnissa ensimmäisen päätöksen siitä, kuinka sopiva hakija olet.

Yleisesti on suositeltavaa mainita CV:ssä 3–7 taitoa, jotka ovat sekä kovia että pehmeitä. Yli 10 listattua taitoa sekavoittaa CV:n ydinviestiä.

4. Mainitse sekä kovia että pehmeitä taitoja

Kuten edellä mainitsimme, CV:stä on tärkeää löytyä molempia taitotyyppejä.

Esimerkki:

Profiilissa, työkokemuksessa, koulutuksessa ja itse asiassa koko CV:ssä mainitaan jo useita taitoja.

Lopuksi CV täydennetään mainitsemalla tärkeimmät taidot erillisessä osiossa, johon listataan sekä kovia että pehmeitä taitoja.

Näin profiloit itsesi hyvänä, monipuolisena hakijana.

5. Valitse oikeat sanat

Jos todella haluat tehdä vaikutuksen, pelkkä taitojen luetteleminen ei riitä. Valitse siis oikeat sanat: sellaiset, jotka työnantaja haluaa kuulla. Nämä niin sanotut avainsanat löytyvät työpaikkailmoituksesta. Siinä mainitaan työtehtävässä tarvittavat erityistaidot – lue siis ilmoitus ajatuksella.

Esimerkki: Kuvitellaan, että haet markkinointijohtajan tehtävää. Työpaikkailmoituksessa mainitaan, että ihanteellisella hakijalla on kokemusta digitaalisesta markkinoinnista, tiimin johtamisesta ja data-analyyseistä. Älä pelkästään kerro sinulla olevan kokemusta markkinoinnista, vaan täsmennä, että olet erikoistunut digitaalisiin markkinointikampanjoihin, johtanut 10 hengen markkinointitiimiä ja taitava markkinatutkimusten data-analyysissä. Näin kohdennat taitosi työnantajan tarpeisiin.

6. Käytä aktiivista kieltä

Kun kirjoitat taidoistasi profiilissa tai työkokemusosiossa, on tärkeää käyttää aktiivista kieltä. CV ei ole 500-sivuinen romaani: sen on oltava lyhyt ja vakuuttava. Aktiivinen kirjoitustyyli tehostaa CV:stäsi ja luo sinusta päättäväisen ja motivoituneen mielikuvan työnantajalle.

Esimerkki: Miten kirjoittaa aktiivisella tyylillä? Käytä mahdollisimman vähän olla-apuverbiä, kuten "olin vastuussa".

Käytä sen sijaan aktiivisia verbejä, kuten "vastasin", "toteutin" tai "kehitin". Apuverbejä pursuava CV voi antaa sinusta passiivinen kuvan rekrytoijalle.

7. Vältä kliseitä

Kuvaillessa taitojasi voi olla houkuttelevaa turvautua tunnettuihin kliseisiin. Mutta jos oikeasti haluat erottua joukosta, sinun kulahtaneita sanavalintoja kannattaa välttää ja sen sijaan osoittaa, että olet aito ja omintakeinen. Tutkimukset osoittavat, että yli 50 % rekrytoijista hylkää kliseitä ja merkityksettömiä lauseita sisältävät ansioluettelot!

Oikein
 • "Toteutin uuden myyntistrategian, joka kasvatti liikevaihtoa 20 %:lla."
 • "Johdin projektia X, jonka avulla säästimme aikaa 30 %:lla. "
 • "Kehitin markkinointistrategian, joka lisäsi verkkosivuston kävijämäärää 15 %:lla."
Väärin
 • "Olen tiimipelaaja."
 • "Synnynnäinen johtaja."
 • "Olen intohimoinen työtäni kohtaan."

Miten tunnistaa parhaat taidot

Jos et ole varma, mitä taitoja lisätä CV:hen, tarkastele aiempia (työ)kokemuksiasi. Missä olet ollut hyvä? Mitä ikätoverisi sanoisivat sinusta? Tässä on muutama neuvo tärkeiden taitojesi kirkastamiseen:

Mieti saavutuksiasi

Oletko saanut joskus tunnustusta saavutusten muodossa? Jos kyllä, mitkä taidot auttoivat sinua saavuttamaan kyseisen tavoitteen?

Kysy neuvoa kollegoilta, ystäviltä tai perheeltä

Muut voivat tunnistaa sinussa taitoja, joita et itse ole alun perin ajatellut. Ota yhteyttä entiseen opettajaan tai kollegoihin ja kysy heidän mielipidettään.

Keskustele asiantuntijan kanssa

Jos rekrytoijan arvostamien taitojen määrittäminen on vaikeaa yritä löytää joku, jolla on paljon kokemusta alalta. Pyri selvittämään, mitkä taidoistasi olisivat hyödyksi hakemassasi tehtävässä.

Johtopäätös: Taidot CV:ssä

Tässä vaiheessa sinulle lienee jo selvää, miten lisäät taidot CV:hesi. Seuraavassa on tämän artikkelin tärkein anti:

 • Sisällytä vain ne taidot, jotka ovat olennaisia hakemasi tehtävän kannalta.
 • Esitä itsesi monipuolisena ehdokkaana tasapainottelemalla kovilla ja pehmeillä taidoilla.
 • Sijoita parhaat taitosi erilliseen osioon ja mainitse ne työt, joissa olet käyttänyt kyseisiä taitoja käytännössä.
 • Lisää CV:hesi 3–7 taitoa.

Voit nyt ryhtyä laatimaan omaa CV:täsi. Meidän CV-kone auttaa sinut liikkeelle nopeasti ja helposti. Muista lisätä taitosi: katso hyvät CV-pohjat, joiden avulla erotut eduksesi.

Tee täydellinen CV kolmessa vaiheessa

Päihitä kilpailijat täydellisellä CV:llä. Tutustu asiantuntijoiden uravinkkeihin ja paranna mahdollisuuksiasi saada työpaikka.

author avatar
Kirjoittanut
Ronald Sterk
Työmarkkinaviestinnän ja HR:n asiantuntijana Ronald Sterk tuo mukanaan valtavan määrän tietoa rekrytoinnista ja unelmaduunin löytämisestä. Syvällisellä tietämyksellään vakuuttavien työpaikkailmoitusten, CV:iden ja hakemusten kirjoittamisesta hän on erittäin arvokas tiedonlähde jokaiselle, joka haluaa erottua työmarkkinoilla. Ronaldin näkemyksillä yrityksen tarpeista ja kyvyllä korostaa hakijoiden ainutlaatuisia ominaisuuksia työn löytäminen onnistuu helpommin.