Työkokemus CV:ssä: Ohjeet ja oikeat esimerkit

Author Ronald Sterk
Kirjoittanut: Ronald Sterk
Author Joost Buitenhof
Muokannut: Joost Buitenhof
Työkokemus CV:ssä: Ohjeet ja oikeat esimerkit

Työkokemus on ehdottomasti CV:n tärkein osa. CV eli curriculum vitae tarkoittaa suomeksi elämäkertaa: se on siis yhteenveto ammatillisesta urastasi, jonka keskiössä työkokemus on . Entä mitä tietoja työkokemuksessa täytyy mainita ja mitä ei? Tässä artikkelissa käymme läpi, miten kerrot työkokemuksestasi vakuuttavasti.

Miksi työkokemus on niin tärkeää?

Olet varmasti kuullut arvioinneista, joita yhä useammat yritykset käyttävät. Arviointi on testi, jossa nimensä mukaisesti arvioidaan, miten henkilö toimii. Arviointi voi kohdistua esimerkiksi paineensietokykyyn, päätöstentekoon tai puutteellisten tietojen käsittelytaitoihin. Arvioinnin avulla voidaan parhaiten määrittää se, sopiiko henkilö haettavaan tehtävään. Seuraavaksi tärkein on työkokemus. Työkokemus nimittäin kuvailee aiempia työtehtäviä ja niissä hankittuja saavutuksia. Jotta työkokemuksella voidaan vakuuttaa rekrytoija, siihen täytyy panostaa.

Mainitse vain oleellinen työkokemus

Oleellisuus on avainsana, jota ei kannata aliarvioida. CV:ssä mainittujen työkokemusten on aina liityttävä haettuun työhön jollain tapaa. Tämä tarkoittaa, että jokaisen työhakemuksen yhteydessä sinun on tarkasteltava CV:täsi uudelleen kriittisesti. Jokaisella yrityksellä on nimittäin erilaiset käsitykset eri työpaikoista, ja tehtäväsi on esittää itsesi ihanteellisena ehdokkaana. Mukauta siis CV:täsi jokaiseen työhakemukseen erikseen. Muutokset voivat olla pieniäkin, mutta saattavat samalla olla ero työhaastatteluun pääsemisen ja hylätyksi tulemisen välillä.

Myös kokemukset vapaaehtoistyöstä voidaan katsoa oleelliseksi työkokemuksesi, eli työn ei aina tarvitse olla palkkatyötä. On myös hyödyllistä osoittaa olevansa yhteiskunnallisesti aktiivinen.

Mitä kirjoittaa työkokemuksen kuvaukseen?

Usein pelkkä työtehtävien ja vastuiden kuvailu ei riitä; ne eivät tee vaikutusta. Tässä muutama asia, joihin työkokemuksen täytyy vastata:

 • Tulokset: Työtehtävien kuvailu ei kerro, kuinka hyvin suoriuduit työstäsi. Siksi kannattaa turvautua tuloksiin ja saavutuksiin. Mikä oli työsi tulos ja mitä saavutit? Nämä ovat asioita, joista rekrytoijat ovat kiinnostuneita.
 • Luvut ja prosentit: Teet todellisen vaikutuksen rekrytoijiin yhdistämällä tuloksiisi lukuja ja prosentteja. Oletko esimerkiksi onnistunut säästämään työsi kustannuksia, parantamaan liikevaihtoa tai tehostamaan työympäristöä? Konkretisoi tieto tekstissäsi. Kuinka paljon kustannuksia säästit tai kuinka paljon liikevaihtoa lisäsit? Millä prosentilla paransit tehokkuutta ja miten onnistuit siinä? Konkreettiset tulokset, kuten "Kehitin ja toteutin uuden myyntistrategian, joka johti 10 %:n liikevaihdon nousuun kuudessa kuukaudessa", ovat vakuuttavia todisteita sopivuudestasi.
 • Aktiiviset verbit: Käytä aktiivisia verbejä muodostaaksesi voimakkaita lauseita.
 • Taidot: Keskity taitoihin, tietämykseen ja ominaisuuksiin, joita hakemassasi työssä tarvitaan. Osoita siis CV:ssäsi, mitä osaat ja miten pätevyytesi vastaa vaadittuja taitoja.
Oikein
 • Tulosten mainitseminen: "10 %:n liikevaihdon nousu 6 kuukaudessa."
 • Lukujen käyttäminen: "5 000 euron kustannussäästöt."
 • Aktiiviset verbit: "kehitin, toteutin, paransin."
Väärin
 • Epämääräiset kuvaukset: "Suoritin erilaisia tehtäviä. "
 • Vain tehtävien luetteleminen: "Vastasin sähköposteihin, kirjoitin raportteja. "
 • Passiivinen kieli: "Vastuussa... "

Työkokemusesimerkit oikeista CV:istä

Etkö ole varma, miten mainita työkokemuksesi CV:ssä? Katso CV-esimerkit. Kenties saat seuraavista joitakin ideoita:

Myyntityöntekijän työkokemusesimerkki

Asiakkuuspäällikkö, Nordea Finance
helmikuu 2023 – nykyhetki

 • Johdin 10 hengen myyntitiimiä tavoitelähtöisesti.
 • Kehitin ja toteutin uuden myyntistrategian, joka johti 10 %:n liikevaihdon nousuun vain 8 kuukaudessa.
 • Esitin myynti-, liikevaihto- ja kustannusraportteja johto- ja hallintotiimeille.

Opettajan työkokemusesimerkki

Suomen kielen opettaja, Kannaksen lukio
marraskuu 2023 – nykyhetki

 • Opetin eri vuositason lukioluokkia ja ohjasin heitä henkilökohtaisessa kehityksessä.
 • Loin turvallisen pedagogisen ilmapiirin, jossa oppilaat kykenivät opiskelemaan omien tavoitteidensa mukaisesti.
 • Osallistuin uusien opetussuunnitelmien ja materiaalien kehittämiseen, mikä paransi kokeiden tuloksia 10 %:lla.

Markkinoijan työkokemusesimerkki

Verkkomarkkinoija, Mainostoimisto Taiga
elokuu 2021 – nykyhetki

 • Hallinnoin ja optimoin verkkomainoskampanjoita Google Adsissa ja Facebook Adsissa.
 • Suoritin A/B-testejä mainosteksteille, mikä kaksinkertaisti ROAS:n kolmessa kuukaudessa.
 • Loin ja toteutin sosiaalisen median sisältöstrategioita, mikä johti 40 %:n kasvuun seuraajamäärässä ja paransi sisältöjen sitouttavuutta.
 • Tein perusteellisia avainsana-analyyseja ja optimoin verkkosivuston SEO:ta, mikä lisäsi orgaanista liikennettä 35 %:lla.

Lastentarhaopettajan työkokemusesimerkki

Lastentarhaopettaja, Lahden englanninkielinen leikkikoulu
huhtikuu 2022 – kesäkuu 2024

 • Kehitin ja toteutin kasvatusohjelmia, jotka keskittyvät lasten emotionaalisiin, sosiaalisiin ja koulutuksellisiin tarpeisiin.
 • Ohjasin sosioemotionaalisia haasteita kokevia lapsia.
 • Laadin yksilöllisen kasvatussuunnitelman erityislapselle. Työni johti merkittäviin parannuksiin kyseisen lapsen oppimistaidoissa.
 • Tarkkailin ja arvioin lasten käyttäytymistä opetussuunnitelmien sopeuttamiseksi.

Mihin kohtaan CV:tä työkokemus laitetaan?

On olemassa kirjoittamaton sääntö hyvän CV:n laatimiseen:

"Laita tärkein tieto CV:n yläosaan."

Jos olet opiskelija tai vastavalmistunut, voi olla järkevää mainita ensin koulutus ja sitten vasta työkokemus. Tämä siksi, että koulutus on tällöin urasi tärkein saavutus.

Jos sinulla on jo relevanttia työkokemusta, aloita sillä. Kuten aiemmin mainitsimme, työkokemus on CV:n tärkein osa.

Miten kirjoittaa kronologinen CV?
Kronologinen CV on yleisimmin käytetty CV-muoto. Siinä keskitytään viimeisimpiin saavutuksiisi. Miten kirjoittaa kronologinen CV?
Lue artikkeli

Työkokemuksen järjestys

Pidä CV:ssäsi käänteinen kronologinen järjestys. Tämä tarkoittaa, että ylimpänä on viimeisin työkokemus, josta edetään ajassa taaksepäin aiempiin kokemuksiin. Rekrytoijat ovat aina kiinnostuneita hakijan tuoreimmista kokemuksista.

Mainitse kunkin työkokemuksen kohdalla:

 • tehtävänimike, yrityksen nimi ja sijainti (valinnainen)
 • kuukausi ja vuosi, jolloin aloitit ja lopetit tehtävässä
 • tehokas kuvaus 3–7 luettelomerkillä

Entä jos vaihdan työpaikkaa usein?

Yhä useampi nuori vaihtaa työpaikkaa vuosittain tai kahden vuoden välein. Syitä on monia, mutta yhdistävänä tekijänä on pohdinta siitä, kannattaako tällaiset lyhytaikaiset työt sisällyttää CV:hen. Voihan se näyttää hieman oudolta, jos sinulla on ollut viiden vuoden sisällä viisi eri työpaikkaa.

Niin kauan kuin työpaikka on jollain tapaa olennainen, voit huoletta mainita sen. Erityisesti jos olet nuori, ei ole outoa etsiskellä sinulle sopivaa työtä. Tällöin sinun on kuitenkin kyettävä selittämään asia työhaastattelussa, jos siitä kysytään.

Kun mainitset lyhytaikaisia työkokemuksia CV:ssäsi, korostat kyseisen työn merkitystä taitojesi ja kokemuksesi kehittymisessä. Oikein esiteltyinä lyhytaikaisetkin työt näyttäytyvät rekrytoijan silmin arvokkaina.

Puhu yrityksen kieltä

Puhu yrityksen tai rekrytoijan kieltä: tässä voit hyödyntää Googlea. Mitä työnimikkeitä yritys käyttää? Jos esimerkiksi yritys puhuu ohjelmoijasta, käytä sinäkin kyseistä termiä äläkä esimerkiksi ohjelmistosuunnittelijaa. Verkosta saatat löytää myös muita tärkeitä tietoja. Työpaikkailmoituksessa ei välttämättä mainita ketteristä työskentelytavoista, mutta yrityksen verkkosivuilla tämä saattaa käydä ilmi. Hyödynnä tällaisia tietoja CV:ssäsi.

Optimoi työkokemuksesi ATS-järjestelmille

Toinen syy sille, miksi CV kannattaa aina sovittaa työhakemukseen, on se, että yhä useammat yritykset käyttävät erityisiä rekrytointiohjelmistoja. Niillä pyritään automatisoimaan rekrytointiprosessia mahdollisimman pitkälle.

Ensimmäinen valinta saatetaan tehdä täysin automaattisesti järjestelmän toimesta. Järjestelmä etsii CV:stä tärkeitä avainsanoja. Jos sinun CV:stäsi ei niitä löydy, saatat tulla hylätyksi automaattisesti. Avainsanoja on usein käytetty työpaikkailmoituksessa. Esimerkiksi projektipäällikön työhakemuksesta saatetaan etsiä seuraavia avainsanoja: analyyttinen, ratkaisukeskeinen tai järjestelmällinen. Jos nämä sanat ovat yritykselle tärkeitä, kannattaa ne sisällyttää CV:hen, käytti yritys ATS-järjestelmää tai ei.

Esimerkki: Kuvitellaan, että haet työtä yrityksestä, jossa tarvitaan kokemusta monikanavaisesta markkinoinnista. Tällöin työkokemusta kannattaa kuvailla seuraavasti:

 • "Loin monikanavaisia markkinointistrategioita tiiviissä yhteistyössä koko tiimini kanssa."

Lisäksi voit kuvailla muita työkokemuksiasi tai taitojasi muilla mahdollisilla avainsanoilla, kuten "tiimipelaaja", "joustava" tai "innovatiivinen".

Selitä CV:n aukot

Jonkin aikaa työttömänä olleilla hakijoilla on niin sanottu aukko CV:ssä. Miten päästä aukon yli? Oli syysi mikä tahansa, ole rehellinen:

 • Reissasin vuoden ajan Aasiassa.
 • Opiskelin vuoden filosofiaa.
 • Olin mukana auttamassa Ukrainasta paenneita pakolaisia.
 • Olin isäni omaishoitaja.

Tällaiset herättävät enemmän ihailua kuin paheksuntaa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että jos aukko ei ole yhdeksää kuukautta pidempi, sitä ei tarvitse sen ihmeellisemmin selitellä eikä se kummastuta rekrytoijia.

Jos aukko on yhdeksää kuukautta pidempi, sinulla on parasta olla syy valmiina. Pyri korostamaan, mitä olet tehnyt tuona aikana, jotta et vaikuta passiiviselta.

Tärkeintä on osoittaa, ettet ole ollut tekemättä mitään. Millaisia taitoja olet kehittänyt työttömyytesi aikana? Mitä kursseja olet suorittanut? Vai teitkö kenties vapaaehtoistyötä?

Vaihtoehtoisesti voit luoda osaamispohjaisen CV:n. Siinä kokemuksista ei anneta aikajanaa, eikä tällöin aukkokaan tule esiin. Sen sijaan CV:ssä keskitytään haetussa työssä tarvittuihin pätevyyksiin ja sellaisten tilanteiden kuvailuun, jotka todistavat hakijan pätevyyden.

Mainitse myös osa-aikatyöt, jos ne ovat oleellisia

Jos olet tehnyt osa-aikatöitä opintojesi ohella, ne kannattaa ehdottomasti lisätä näkyvälle paikalle CV:ssä. Tämä on tärkeä vinkki erityisesti vastavalmistuneille, joilla ei vielä ole olennaista työkokemusta.

Jos esimerkiksi haet töitä ekonomistina, mieti tarkkaan, onko osa-aikatyö museossa, huvipuistossa tai arvostetussa paikallisyrityksessä oleellista mainita.

Vaikka osa-aikatyö ei suoraan vaikuttaisi liittyvän hakemaasi työhön, sen mainitseminen kokemuksena voi kertoa jotain luotettavuudestasi ja asiakaspalvelutaidoistasi. Jos olet johtanut tiimiä tai kohdannut haasteellisia tilanteita, kannattaa asia mainita. Se osoittaa niin sanottuja pehmeitä taitojasi, kuten viestintä-, tiimityö-, tavoite- ja ongelmanratkaisukykyjä.

Anna positiivinen ja innostunut kuva

Ansioluettelosi sävy kertoo yhtä paljon kuin sisältökin. Toisin sanoen: se, miten kirjoitat, on yhtä tärkeää kuin mitä kirjoitat. Kuvitellaan, että opiskelet tietojenkäsittelytiedettä Helsingin yliopistossa. Voit kirjoittaa esimerkiksi:

Innostuneena pyrin saavuttamaan maisterin tutkintoni tietojenkäsittelytieteessä. Tutkin AI-ohjelmointitekniikkaa, jonka avulla luotettavia ohjelmistoja voidaan kirjoittaa nopeammin.

Tai kuvittele kertovasi suorittamistasi lukio-opinnoista. Teet tekstistä entistä positiivisemman lisäämällä:

Vuonna 2023 olin osa koulun lehden toimitusta, ja vuonna 2024 sain palkinnon parhaasta kestävän kehityksen projektista.

Bonusvinkki: Hanki LinkedIn-suosituksia

Hakija itse voi kirjoittaa aivan mitä tahansa entisistä työpaikoistaan. Siispä jos joku muu puhuu hänen puolestaan, se on monin kerroin uskottavampaa. Rekrytoijat kuulevat mielellään, miten toimit aiemmissa työpaikoissasi:

 • Miten pelasit yhteen kollegojesi kanssa?
 • Kuinka huolellisesti työskentelit?
 • Suoriuduitko hyvin paineen alla?
 • Miten hyvin sitouduit työhösi?
 • Olitko innostava työkaveri?

Aiempien työnantajiesi LinkedIn-suosituksilla voit tehdä todellisen vaikutuksen rekrytoijiin. Suositukset poistavat epäilyksiä.

Jos suositusten pyytäminen tuntuu hankalalta, voit käyttää alla olevaa mallia:

Kirjoita vahva LinkedIn-profiili
Katso täältä vinkit ja esimerkit hyvän LinkedIn-esittelytekstin laatimiseen.
Lue artikkeli

Hei [vastaanottajan nimi]

Toivottavasti voit hyvin! Olen päivittämässä LinkedIn-profiiliani, ja arvostaisin kovasti, jos voisit kirjoittaa lyhyen suosituksen yhteistyöstämme. Näkemyksesi roolistani ja suorituksistani olisi erittäin arvokas ja auttaisi tulevia työnantajiani ymmärtämään taitojani ja kokemustani paremmin.

Kiitos ajastasi ja avustasi!

Ystävällisin terveisin

[Nimesi]

Entä jos minulla ei ole olennaista työkokemusta?

Jos sinulla ei ole paljon tai ollenkaan työkokemusta, voit silti luoda vakuuttavan CV:n. Näin onnistut:

 • Sijoita koulutus työkokemuksen yläpuolelle: Lisäksi syvenny koulutukseesi. Mitä olet tehnyt ja oppinut? Mitkä kurssit ja projektit ovat tärkeitä hakemasi työn kannalta? Todista, että sinulla on oikeat pätevyydet.
 • Mainitse työharjoittelut: Usein ne ovat relevanttia työkokemusta. Korosta niitä erillisessä CV-osiossa.
 • Harkitse vapaaehtoistyötä: Tee vapaaehtoistyötä saadaksesi relevanttia työkokemusta.
 • Luo osaamispohjainen CV: Kronologisen CV:n voit harkita osaamispohjaista CV:tä. Siinä korostetaan niitä pätevyyksiä, jotka ovat tarpeen työtehtävästä suoriutumiseen.

Johtopäätös: Työkokemuksen muistilista

 • Työkokemus on CV:si tärkein osa.
 • Mainitse kunkin työkokemuksen kohdalla tehtävänimike, yrityksen nimi, aloitus- ja päättymisajankohta sekä työn kuvaus (ja saavuttamiasi tuloksia).
 • Varmista, että lisäämäsi työkokemus mukailee työpaikkailmoituksessa mainittuja vaatimuksia.
 • Kirjoita lyhyesti, tiiviisti ja selkeästi. Sijoita uusin työkokemus ylimmäksi.
 • Mainitse vain oleellinen työkokemus.
 • Älä sisällytä yli 15 vuotta vanhempia työkokemuksia.

Laadi oma CV:si jo tänään. Tutustu CV-pohjiimme ja luo täydellinen ja vakuuttava CV muutamassa minuutissa. 😊

Tee täydellinen CV kolmessa vaiheessa

Päihitä kilpailijat täydellisellä CV:llä. Tutustu asiantuntijoiden uravinkkeihin ja paranna mahdollisuuksiasi saada työpaikka.

author avatar
Kirjoittanut
Ronald Sterk
Työmarkkinaviestinnän ja HR:n asiantuntijana Ronald Sterk tuo mukanaan valtavan määrän tietoa rekrytoinnista ja unelmaduunin löytämisestä. Syvällisellä tietämyksellään vakuuttavien työpaikkailmoitusten, CV:iden ja hakemusten kirjoittamisesta hän on erittäin arvokas tiedonlähde jokaiselle, joka haluaa erottua työmarkkinoilla. Ronaldin näkemyksillä yrityksen tarpeista ja kyvyllä korostaa hakijoiden ainutlaatuisia ominaisuuksia työn löytäminen onnistuu helpommin.