Osaamispohjaisen CV:n kirjoittaminen: Kattava opas

Author Ronald Sterk
Kirjoittanut: Ronald Sterk
Osaamispohjaisen CV:n kirjoittaminen: Kattava opas

Perinteinen CV esittelee hakijan uran käänteisessä aikajärjestyksessä. Osaamispohjaisessa CV:ssä painotetaan enemmän tiettyyn tehtävään vaadittavia taitoja, osaamista ja ominaisuuksia ammattikokemuksen sijaan. Tämäntyyppinen CV voi olla hyödyllinen useissa tilanteissa. Tässä artikkelissa kerromme, missä tilanteissa tällaista CV:tä voi käyttää ja miten osaamispohjainen CV kirjoitetaan. Jaamme myös täydellisen esimerkki-CV:n, jota voit käyttää inspiraationa.

Mikä on osaamispohjainen CV?

Osaamispohjainen CV – joskus myös osaamisperustainen tai taitopohjainen CV – on ansioluettelomalli, joka keskittyy hakijan saavutusten, taitojen ja osaamisen korostamiseen työkokemuksen sijaan. Aiempaa työkokemusta ei siis heti mainita, vaan ne taidot, jotka ovat tarpeen haetussa tehtävässä.

Tämä eroaa eniten käytetystä CV-muodosta eli kronologisesta CV:stä. Kronologisessa CV:ssä mainitset työkokemuksesi ja koulutuksesi kronologisessa tai käänteisessä aikajärjestyksessä. Siinä on osio myös osaamiselle, mutta siinä ei yleensä anneta esimerkkejä kuten osaamispohjaisessa CV:ssä tehdään.

Milloin osaamispohjainen CV?

Osaamispohjainen CV sopii ainoastaan tietynlaisille hakijoille. Seuraavassa on tilanteita, joissa voit harkita osaamispohjaisen CV:n tekemistä:

 • Alanvaihto: Alaa tai työtehtäviä vaihtaessa työkokemuksen (ja taitojen) puute on todellinen ongelma. Siksi niiden osoittaminen CV:ssä muulla tavoin on tärkeää, kuten käytännön esimerkeillä.
 • Aukko CV:ssä: Kronologinen CV aloitetaan ylhäältä mainitsemalla viimeisin työkokemus, mukaan lukien aloitus- ja päättymispäivämäärät. Osaamispohjaisessa CV:ssä ei mainita päivämääriä, koska keskiö on saavutuksissa ja osaamisessa. Ajankohdat, jolloin osaamiset on hankittu tai opittu, ovat vähemmän tärkeitä.
 • Jos olet ”loikkari”: Tällä tarkoitamme henkilöä, joka vaihtaa työpaikkaa säännöllisesti. Hän saattaa työskennellä samalla työnantajalla vain 1–2 vuotta. Työkokemusta ja taitoja siis kertyy, mutta loikat voivat näyttää hieman oudoilta CV:ssä – etenkin jos työpaikkoja on viisi viiden vuoden sisällä.
 • Freelancer: Freelancer saattaa tehdä töitä monille eri toimeksiantajille, jolloin ne kaikki eivät välttämättä mahdu CV:hen. Tätä varten voit myös luoda yhteenveto-osion osaamispohjaiseen CV:hesi.

Mitkä ovat osaamispohjaisen CV:n haitat?

Osaamispohjaisen CV:n tekemiseen liittyy myös haittoja, muun muassa nämä seikat:

 • Työnantajat ovat tottuneet kronologiseen CV:hen, joka antaa selkeän kuvan henkilön urasta. Osaamispohjaisessa CV:ssä on vaikea nähdä ja ymmärtää hakijan urapolkua.
 • Herätät ennakkoluuloja, koska työnantajat tai rekrytoijat olettavat sinun piilottelevan jotakin. Sitä käyttävät usein ja syystäkin ihmiset, joilla on aukko CV:ssään.
 • Vähemmän tehokas silloin, kun haettavaan tehtävään vaaditaan tiettyä työkokemusta.

Miten kirjoittaa osaamispohjainen CV?

Näin luot osaamispohjaisen CV:n seitsemällä vaiheella:

Vaihe 1: Kerro perusasiat

Jokainen CV alkaa aina ylhäältä henkilötiedoilla. Lisää siis seuraavat tiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Osoitetiedot

Jos sinulla on muita olennaisia tietoja, lisää myös ne. Niitä voivat olla esimerkiksi LinkedIn-profiili tai henkilökohtainen verkkosivusto. Kirjoita myös hakemasi tehtävänimike tarkasti CV:hesi. Lopuksi voit lisätä myös valokuvan.

Vaihe 2: Kirjoita ainutlaatuinen profiili

Tässä on toinen osio, joka löytyy jokaisesta CV:stä, myös osaamispohjaisesta CV:stä. Osaamispohjaisessa CV:ssä kyse on erittäin tärkeästä osiosta, sillä se on CV:n yläosassa ja luetaan ensimmäisenä. Lisäksi se on usein potentiaalisen työnantajan ensivaikutelma sinusta. Varmista siis hyvä ensivaikutus saman tien.

Tässä osiossa annat lyhyen yhteenvedon siitä, kuka olet, mitkä ovat tärkeimmät taitosi ja mitä sinulla on tarjottavana. Kerro hieman osaamisestasi ja tavoitteistasi. Tämä antaa työnantajalle käsityksen siitä, kuka olet, mitkä ovat pätevyytesi ja mitä haluat saavuttaa.

Profiilitekstissäsi on tärkeää, että yrität heti luoda yhteyden nykyisiin kokemuksiisi ja osaamiseesi sekä siihen tehtävään, jota nyt haet. Miten nämä nitoutuvat yhteen, jotta suoriudut roolista hyvin?

Esimerkki:

Innokas ja innovatiivinen IT-ammattilainen, jolla on yli 10 vuoden kokemus ohjelmistokehityksestä ja projektinhallinnasta. Nyt etsin uutta haastetta kestävän kehityksen alalla. Teknologisten ratkaisujen asiantuntemukseni ja intohimoni ympäristönsuojeluun ohjaavat uranvaihtoani. Olen analyyttinen ajattelija, jolla on todistettu kyky ratkaista monimutkaisia ongelmia. Tiedän, että nämä taidot ovat arvokkaita kestävän kehityksen alalla.

Vaihe 3: Tunnista haettavaan tehtävään tarvittavat taidot

Ennen kuin voit laatia osaamispohjaisen CV:n, sinun täytyy luonnollisesti tietää, mitkä ovat haettavan tehtävän kannalta kriittisimmät taidot ja ominaisuudet. Suurimman osan tiedoista saat työnkuvasta. Jos olet esimerkiksi aina työskennellyt asiakaspalvelussa ja haluat nyt työskennellä myyjänä, voit korostaa palvelukeskeistä lähestymistapaasi. Se kuitenkin vaihtelee tehtävästä riippuen, mihin taitoihin sinun tulee keskittyä.

Etsi erityisesti totisia taitoja. Eli taitoja, jotka ovat ehdottomasti tarpeen tehtävän suorittamiseksi. Tee myös hieman alakohtaista tutkimusta verkossa. Etsi hakemaasi tehtävään räätälöityjä esimerkki-CV:itä nähdäksesi, mihin hakijat keskittyvät. Tee lista tärkeimmistä taidoista. Se on osaamispohjaisen CV:n lähtökohta.

Vaihe 4: Vertaa tarvittavia taitoja omaan osaamiseesi

Kun sinulla on lista hakemaasi tehtävään tarvittavista taidoista ja osaamisesta, on aika asettaa omat taitosi niiden rinnalle. Mitkä sellaiset taidot sinulta löytyy, jotka voit todella osoittaa tosiksi?

Osaamispohjaisessa CV:ssä on kyse tarvittavien taitojen osoittamisesta. Sinun on siis annettava konkreettisia esimerkkejä todistaen, että sinulla todella on vaadittua osaamista kyseiseen tehtävään.

Joitakin esimerkkejä:

 • Projektinhallinnassa sinulla on vahvat järjestelytaidot. Näitä taitoja voit korostaa hakiessasi esimerkiksi tapahtumasuunnittelijan tehtävään.
 • Graafisena suunnittelijana osoitat luovuutta ja yksityiskohtien huomioimisen, mikä voi olla arvokasta myös sisällöntuottajana, editoijana tai muissa luovissa tehtävissä.
 • Opettajana sinulla on kyky selittää monimutkaiset asiat selkeästi ja ymmärrettävästi. Tämä on tietysti hyödyllistä myös tehtävissä, joissa tiedon välittäminen on kriittistä.

Vaihe 5: Perustele osaamisesi konkreettisin esimerkein

Tässä vaiheessa selvität osaamisesi CV:ssä.

Voit sisällyttää osaamisesi CV:hen kahdella tavalla:

 1. Erillinen osio jokaiselle osaamiselle: Voit esimerkiksi luoda osion nimeltä ”Analyyttinen kyky”. Kirjoita sen alle muutama luettelomerkintä kokemuksilla ja esimerkeillä, jotka konkretisoivat osaamisesi.
 2. Yksi osio kaikille tärkeille osaamisille: Voit esimerkiksi tehdä listan, jossa aloitat kunkin osaamisen nimellä, jota seuraa kaksoispiste. Sen jälkeen annat konkreettisen esimerkin kyseisestä osaamisestasi.

Esimerkki 1: Erilliset osiot kullekin osaamiselle

Analyyttinen kyky:

 • Johdin suurimittaista projektia asiakaskäyttäytymisen analysoimiseksi. Aineiston perusteella toteutetut parannusehdotukset johtivat 10 % nousuun asiakastyytyväisyydessä.

Esimerkki 2: Yksi osio kaikille tärkeille osaamisille

Oma osaamiseni:

 • Analyyttinen kyky: Hankitun asiakastiedon ja kattavan markkina-analyysin perusteella lanseerattu uusi tuotesegmentti.
 • Johtajuus: Ollut vastuussa 10 myyntityöntekijän ryhmän kokoamisesta ja johtamisesta.

Vaihe 6: Lisää koulutuksesi ja kurssisi

Kun olet sisällyttänyt taitosi, lisää seuraavaksi koulutuksesi. Kirjoita CV:hesi korkein suorittamasi koulutus. Jos olet oppinut koulutuksesi aikana olennaisia taitoja (tai tehnyt projekteja), voit sisällyttää myös ne.

Lisäksi voit hankkia etumatkaa kilpailijoihin nähden osallistumalla oma-aloitteisesti kyseistä alaa koskeville kursseille. Näin osoitat, että olet oppimishaluinen ja haluat kehittää itseäsi uudella alallasi tai sektorillasi.

Vaihe 7: Täydennä CV:täsi lisäosioilla

Lopuksi voit täydentää CV:täsi lisäosioilla. Erityisesti hakijoiden, joilla on aukko CV:ssä tai jotka eivät ole hankkineet riittävästi työkokemusta, tulee tarttua jokaiseen tilaisuuteen vakuuttaa rekrytoija. Lisää siis myös harjoittelut, kurssit, kielet, harrastukset, vapaaehtoistyö ja sivutoiminnat (jos ne ovat työn kannalta olennaisia).

Esimerkki osaamispohjaisesta CV:stä

Alla on esimerkki osaamispohjaisesta CV:stä. Kyseinen hakija haluaa vaihtaa alaa – vaihtaen työpaikkaa terveydenhuollosta koulutustehtäviin, joissa koulutetaan lääkintähenkilöstöä.

Täytä oma osaamispohjainen CV:si niin, että se tarjoaa sinulle parhaat mahdolliset työmahdollisuudet. Yhtä oikeaa CV-rakennetta ei ole. Voit myös lisätä osion työkokemuksistasi, jos se on tehtävälle olennaista.

Henkilötiedot:

 • Nimi: Jari Eerola
 • Osoite: Puolakantie 13, 54920, Kaskinen
 • Puhelinnumero: 044 268 2654
 • Sähköposti: [email protected]
 • LinkedIn: linkedin.com/in/jarieerola

Profiili

Kokenut myyntipäällikkö, jolla on yli 10 vuoden kokemus menestyksekkäiden myyntitiimien perustamisesta ja johtamisesta. Olen erikoistunut luomaan pitkäaikaisia, vahvoja asiakassuhteita tiimien ohjaamiseen, ohjeistamiseen sekä myyntitavoitteiden ylittämiseen. Osaamiseni on talenttien kehittämisessä, strategisessa suunnittelussa sekä suhdehallinnassa, ja etsin nyt uusia haasteita HR-päällikkönä.

Ydinosaamiset

 • Viestintä: Erinomaiset suulliset ja kirjalliset viestintätaidot. Kokemusta tuotteiden ja palveluiden esittelystä sekä uusien työntekijöiden kouluttamisesta.
 • Suhdehallinta: Vahvuutena ammattimaisten suhteiden rakentaminen ja ylläpito (sekä sisäisesti että ulkoisesti). Kyky luoda luottamussuhteita työntekijöiden kanssa ja tukea heidän ammatillista kehitystään.
 • Ristiriitojen hallinta: Taitava ristiriitojen ratkaisemisessa sekä työpaikalla että minun ja asiakassuhteideni välillä.
 • Johtajuus: Johtanut erikokoisia myyntitiimejä (10–20 työntekijää). Tunnen HR-prosessit, kuten suoritusarvioinnit ja urakehityksen.
 • Analyyttinen kyky: Kyvykäs analysoimaan myyntitietoja ja asiakaspalautetta ehdottaakseni politiikka- ja prosessiparannuksia.

Ammattikokemus:

Myyntipäällikkö, BC Foods International

Elokuu 2020 – nykyhetki

 • Johtanut 15 myyntityöntekijän tiimiä. Minun johdollani tiimi on lisännyt liikevaihtoa keskimäärin 20 % vuosittain.
 • Kehittänyt ja toteuttanut koulutuksia, jotka ovat parantaneet asiakastyytyväisyyttä 30 %.
 • Ylläpitänyt ammatillisia suhteita tärkeiden asiakkaiden kanssa, mikä on johtanut pitkäaikaisiin sopimuksiin.

Myyntityöntekijä, Kanoku

Helmikuu 2015 – elokuu 2020

 • Neuvoin ja tuin asiakkaita ostopäätöksissä. Keskimäärin 100 transaktiota kuukaudessa 95 %:n asiakastyytyväisyydellä.
 • Osallistuin uuden CRM-järjestelmän perustamiseen ja toteuttamiseen, mikä johti parempaan asiakastietojen analyysiin.

Koulutus:

Kauppatieteiden kandidaatti, Helsingin yliopisto

2005–2009

Sertifikaatit

 • Rekrytointi- ja talenttien hankintastrategiat – 2023
 • Ristiriidan ratkaisu- ja välitystaidot HR-ammattilaisille – 2023

Ammatillinen kehitys

 • Osallistunut säännöllisesti henkilöstöpolitiikkaa ja työntekijätyytyväisyyttä käsitteleviin työpajoihin.

Johtopäätös

Toiminnallinen CV on tehokas työkalu hakijoille, jotka harkitsevat alanvaihtoa, joilla on aukko CV:ssään, jotka vaihtavat työpaikkaa usein tai toimivat freelancerina. Tämä CV-muoto siirtää painopisteen työkokemuksesta taitoihin, osaamisiin ja saavutuksiin – korostaen enemmän sitä, mitä hakija voi tarjota, kuin missä hän on työskennellyt.

Ryhdy heti hommiin oman CV:si kanssa. Pääset alkuun hyvällä CV-pohjalla, jolla laadit vakuuttavan osaamispohjaisen CV:si.

Tee täydellinen CV kolmessa vaiheessa

Päihitä kilpailijat täydellisellä CV:llä. Tutustu asiantuntijoiden uravinkkeihin ja paranna mahdollisuuksiasi saada työpaikka.

author avatar
Kirjoittanut
Ronald Sterk
Työmarkkinaviestinnän ja HR:n asiantuntijana Ronald Sterk tuo mukanaan valtavan määrän tietoa rekrytoinnista ja unelmaduunin löytämisestä. Syvällisellä tietämyksellään vakuuttavien työpaikkailmoitusten, CV:iden ja hakemusten kirjoittamisesta hän on erittäin arvokas tiedonlähde jokaiselle, joka haluaa erottua työmarkkinoilla. Ronaldin näkemyksillä yrityksen tarpeista ja kyvyllä korostaa hakijoiden ainutlaatuisia ominaisuuksia työn löytäminen onnistuu helpommin.