Luo vakuuttava motivaatiokirje: Näin erotut joukosta

Author Ronald Sterk
Kirjoittanut: Ronald Sterk
Luo vakuuttava motivaatiokirje: Näin erotut joukosta

Hyvän motivaatiokirjeen kirjoittaminen on monen mielestä haastavaa, ja sinulla on vain yksi mahdollisuus tehdä se oikein. Motivaatiokirjeen kirjoittaminen on tilaisuutesi kertoa, kuka olet, mitä tavoittelet ja mihin uskot. Oletpa kirjoittamassa kirjettä uutta työpaikkaa, koulua tai työharjoittelua varten, vakuuttava motivaatiokirje erottaa sinut massasta ja saa sinut erottumaan eduksesi. Annamme sinulle 10 käytännöllistä vinkkiä kirjoittamiseen sekä inspiroivan mallikirjeen. Niiden pohjalta voit varmistaa, että vastaanottaja ymmärtää selkeästi, miksi olet sopiva hakija. Kirjeen ja CV:si tavoite on herättää lukijan huomio ja vakuuttaa hänet kiinnostuksestasi.

Motivaatiokirje vai saatekirje?

Motivaatiokirjeen ja saatekirjeen välillä on pääasiassa eroja painotuksessa ja sisällössä.

 • Motivaatiokirje: Motivaatiokirjeessä korostat motivaatiotasi ja kiinnostustasi hakemaasi tehtävää tai yritystä kohtaan. Kuvaile, miksi olet kiinnostunut roolista ja miten henkilökohtaiset arvosi, intressisi ja tavoitteesi sopivat yhteen organisaation ja tehtävän kanssa. Siinä keskitytään enemmän miksi-kysymykseen.
 • Saatekirje: Saatekirje on laajempi ja sisältää motivaatiosi lisäksi yhteenvedon merkityksellisistä taidoistasi sekä kokemuksistasi. Se on enemmän CV:si jatke, jossa tavoitteena on osoittaa sopivuutesi tehtävään. Se sisältää konkreettisia esimerkkejä ammatillisesta taustastasi ja siitä, miten se vastaa työpaikan vaatimuksia.

Termejä käytetään usein ristiin, ja niiden sisällöissä on osittaisia päällekkäisyyksiä. Motivaatiokirjeen ydin keskittyy henkilökohtaisiin motiiveihisi, saatekirje sen sijaan enemmän ammatilliseen soveltuvuuteesi.

Tarkista työpaikkailmoituksesta, pyydetäänkö sinulta motivaatiokirjettä vai saatekirjettä.

Hyvän motivaatiokirjeen kirjoittaminen: Noudata oikeaa rakennetta

Entä millaisella rakenteella on mahdollista vaihe vaiheelta luoda vakuuttava motivaatiokirje? Tässä yleiskatsaus:

 1. Yhteystiedot ja päiväys

Aloita omilla yhteystiedoillasi kirjeen yläosassa, minkä jälkeen kirjoita viestisi päiväys. Sijoita nämä tiedot oikeaan yläkulmaan tai ylös, nimesi alle.

 1. Vastaanottaja ja tervehdys

Mainitse vastaanottajan nimi ja tehtävä. Tervehdyksen suhteen turvallisin vaihtoehto on "Hei (vastaanottajan etunimi)" Jos sinulta odotetaan muodollisuutta, käytä "Hyvä (etu- ja sukunimi)".

 1. Johdanto

Mainitse, mihin työtehtävään haet ja mistä löysit työpaikkailmoituksen. Tässä kannatta osoittaa, että olet nähnyt vaivaa perehtyäksesi yritykseen ja tehtävään.

 1. Motivaatio ja kiinnostus

Kerro seuraavassa kappaleessa, miksi olet kiinnostunut tehtävästä ja yrityksestä. Miten intressisi sopivat yhteen niiden kanssa?

 1. Kokemus ja taidot

Tässä on kirjeesi ydin. Käsittele olennaisia kokemuksiasi ja taitojasi, joiden ansiosta olet sopiva ehdokas tehtävään. Luo yhteys oman taustasi ja työpaikkailmoituksen vaatimusten välille.

 1. Uniikit piirteet

Kerro, mikä erottaa sinut muista hakijoista. Mitä voit tuoda mukanasi, mitä muilla ei ehkä ole tarjota? Tämä voi liittyä esimerkiksi saavutuksiisi, projekteihisi tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiisi.

 1. Lopetus

Päätä kirjeesi vahvaan loppukappaleeseen, jossa tiivistät soveltuvuutesi syyt. Ilmaise kiinnostuksesi haastattelua kohtaan ja kiitä lukijaa hänen ajastaan.

 1. Lopputervehdys

”Ystävällisin terveisin” ja ”lämpimin terveisin” ovat hyviä lopetuksia. Niiden perään ei tule pilkkua, vaan suoraan koko nimesi seuraavalla rivillä. Älä ole liian muodollinen (”kunnioittavasti”), mutta älä myöskään liian iloinen tai pirteä.

Miten kirjoittaa vahva motivaatiokirje

1. Hyvä valmistelu: Analysoi työpaikkailmoitusta

Hyvän motivaatiokirjeen kirjoittaminen alkaa työpaikkailmoituksen perusteellisella tutkimisella. Tämä saattaa kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta älä aliarvioi sen merkitystä. Työpaikkailmoitusta huolellisesti läpi käymällä voit ymmärtää, mitä yritys todella etsii. Sen jälkeen voit sovittaa motivaatiokirjeesi siihen.

Merkitse ylös kaikki ilmoituksessa mainitut vaaditut taidot, pätevyydet ja henkilökohtaiset ominaisuudet. Älä tyydy pelkästään lueteltuihin tehtävävaatimuksiin, vaan kiinnitä huomiota myös rivien välistä luettaviin odotuksiin.

Esimerkiksi jos ilmoituksessa toivotaan erinomaisia viestintätaitoja, se voi viitata tiimityöskentelyyn, asiakasvuorovaikutukseen tai esiintymistaitoihin. Ymmärtämällä nämä tämänkaltaiset yksityiskohdat voit täydentää motivaatiokirjettäsi kohdennetuilla esimerkeillä, jotka osoittavat, että perusvaatimusten lisäksi myös ymmärrät, mitä tehtävä todella vaatii.

2. Juttele sisäpiiriläisen kanssa

Etsi joku, joka työskentelee yrityksessä. Jos tämä ei onnistu, etsi joku, joka tuntee yrityksen tai toimialan hyvin. Mitä vaatimuksia siellä on? Millainen kulttuuri on? Mitä siellä juuri nyt tapahtuu? Mitä kehityksiä odotetaan? Pyri sisällyttämään näistä keskusteluista saatuja tietoja viestiisi, jotta rekrytoija näkee sinun olevan hyvin perillä asioista – tällöin olet jo askeleen edellä.

3. Sovita viestisi ”mittatilauksena”

Kun olet tutustunut yritykseen ja työpaikkailmoitukseen perusteellisesti, on aika kirjoittaa motivaatiokirje. Työnantajat huomaavat usein nopeasti, jos käytät yleispätevää mallia. Ota ykköskohdan vinkistä vaari ja mieti, miten voit soveltaa omia taitojasi, tietojasi ja kokemustasi vastaamaan työpaikkailmoitukseen.

Motivaatiokirje ei ole CV:n toisinto. Ennen kaikkea se on CV:n jatke, jossa sinulla on mahdollisuus näyttää, kuka olet, miksi haluat tämän työpaikan ja – erityisesti – millaista arvoa voit tuoda yritykselle. Rekrytoijat ovat kiinnostuneita henkilöstä CV:n takana ja motiiveistasi hakea työpaikkaa.

4. Kirjoita tehokas johdanto sekä motivaatiokirjeeseen että CV:hen

Yhteystietojen ja tervehdyksen ei pitäisi aiheuttaa haasteita. Johdanto sen sijaan on kohta, jossa motivaatiokirjeen haasteet voivat alkaa. Jos huomaat vain tuijottavasi ensimmäisiä lauseita, säästä ne viimeiseksi. Toisille johdannon kirjoittaminen sujuu vaivattomasti, kun taas toiset saavat sen kunnolla muodostumaan vasta ydinosan työstämisen jälkeen.

Hei (vastaanottajan etunimi) / Hyvä (vastaanottajan etu- ja sukunimi)

Olen todella kiinnostunut projektipäällikön tehtävästä yrityksessänne. Maineenne innovatiivisena, kestävistä projekteista tunnettuna alan johtajana sopii täydellisesti ammatillisiin pyrkimyksiini ja kokemukseeni. Uskon vakaasti, että taustani projektinhallinnassa sekä intohimoni kestävään kehitykseen, tuovat arvokasta lisäarvoa tiimillenne.

5. Tuo esiin persoonaasi

Henkilökohtaisella otteella pystyt erottamaan motivaatiokirjeesi perinteisistä viesteistä. Kyse on persoonaasi esiin tuomisesta ammattimaisella tavalla. Mutta miten tämä tehdään? Sisällytä viestiisi merkityksellisiä henkilökohtaisia kokemuksia, kuten kiinnostavat välivuodet, kansainväliset opiskelut ja koulun aikaiset saavutukset. Ole mahdollisimman yksityiskohtainen ja konkreettinen.

Jos esimerkiksi olet tehnyt vapaaehtoistyötä Kaakkois-Aasiassa, kokemus ei ole pelkästään laajentanut kulttuurista näkemystäsi, vaan myös opettanut sinulle työskentelyä täysin erilaisessa ympäristössä sekä joustavuutta erilaisten haasteiden edessä. Tämän mainitsemalla et tuo pelkästään esiin persoonaasi, vaan osoitat myös, että sinulla on enemmän tarjottavaa kuin vain ammattitaitosi.

6. Anna konkreettisia esimerkkejä soveltuvuudestasi

Työnantajat kiinnostuvat kovasti, kun tuot esiin konkreettisia todisteita kyvykkyydestäsi. Älä ainoastaan luettele taitojasi, vaan sisällytä konkreettisia esimerkkejä, jotka osoittavat, miten olet soveltanut taitojasi.

Kuvaile tilanteita, joissa olet loistanut:

 • Mitä erityisiä tehtäviä olet suorittanut?
 • Mitkä projektit olet saattanut onnistuneesti päätökseen?
 • Mitä toimenpiteitä olet toteuttanut?
 • Mitä konkreettisia tuloksia olet saavuttanut?

Kuvitellaan, että olet projektinjohtaja. Tällöin voit eritellä, mitä projekteja olet hallinnut, miten olet niitä käsitellyt ja mitä mitattavia tuloksia olet saanut aikaan. Syvenny yksityiskohtiin! Näin voit vakuuttaa rekrytoijan taidoistasi ja erottua muista. Alla esimerkki:

Aiemmassa tehtävässäni projektipäällikön assistenttina Vaisalalla sain olennaista kokemusta erilaisten projektien johtamisesta. Olin vastuussa projektien suunnittelusta, koordinoinnista ja tavoitteiden seurannasta. Keskityin tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen; yhtenä kohokohtana voin mainita monimutkaisen it-toteutuksen onnistuneen päätöksen, jossa toimin sillanrakentajana teknisten ja ei-teknisten sidosryhmien välillä.

Osaamiseeni kuuluu myös budjettien hallinta, tiimin sitouttamisen edistäminen ja projektistandardien ja -menettelyjen noudattamisen varmistaminen. Hiljattaisessa projektissa onnistuin vähentämään kustannuksia 15 % huolellisesti suunnitellun hankinnan sekä tehokkaan resurssisuunnittelun ansiosta ilman, että laatu tai määräajat kärsivät.

7. Osoita innostuksesi

Työnantajat etsivät paitsi oikeanlaista osaamista myös innokkaita ehdokkaita, jotka ovat aidosti kiinnostuneita yrityksestä ja tehtävästä. Vältä yleisiä lauseita, kuten ”olen motivoitunut”, ja kerro sen sijaan, mikä tarkalleen ottaen tehtävässä viehättää sinua.

Miksi haluat työskennellä juuri tässä yrityksessä? Viittaa projekteihin, arvoihin tai yrityskulttuuriin, jotka kiinnostavat sinua. Ja kyllä, sinun täytyy tutustua yrityksen verkkosivuihin. Tarkista myös sen some-kanaviin. Lue, mitä esimies on julkaissut projekteista, tuotteista ja innovaatioista. Näin saat – työpaikkailmoituksen lisäksi – kattavan kuvan yrityksestä. Jos ensimmäisessä haastattelussa käy ilmi, ettet tiedä yrityksestä hölkäsen pöläystä, jatkoa ei luultavasti ole tiedossa.

Yksi vahvuuksistani on kyky kommunikoida tehokkaasti eri sidosryhmien kanssa, aina tiimin jäsenistä asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin. Tämä taito oli hyödyksi äskettäisessä tehtävässäni, jossa johdin kansainvälistä projektitiimiä. Vahvojen viestintätaitojeni ja kulttuurierojen huomioon ottamisen ansiosta varmistin sujuvan yhteistyön ja projektin oikea-aikaisen toimituksen.

Projektinne, kuten [mainitse yrityksen erityisiä projekteja tai aloitteita], inspiroivat minua suuresti. Näen suuren mahdollisuuden hyödyntää taitojani tällaisten haastavien projektien parissa ja työskennellä yhdessä yrityksenne tulevan kasvun ja menestyksen hyväksi.

8. Vältä kliseitä

Motivaatiokirjeiden tulvassa kliseet eivät auta eteenpäin: päinvastoin ne heikentävät viestin vaikutusta. Mieti, haluaisitko itse lukea päivittäin lauseita, kuten ”olen tiimipelaaja” tai ”olen ahkera”. Haukotus. Kerro siis oma tarinasi ilman kulahtaneita virkkeitä. Ole omaperäinen, rehellinen ja vilpitön ilman turhaa kehuskelua. Näytä, mikä tekee sinusta ainutlaatuisen.

9. Lopeta kirjeesi tehokkaasti

Kirjeesi lopetus on tärkeä. Se on viimeinen tilaisuutesi vakuuttaa lukija soveltuvuudestasi ja innostuksestasi. Mainitse vielä kerran, miksi olet sopiva ehdokas ja miksi haluat työpaikan.

Lopeta kirjeesi toimintaan kehottavalla lauseella. Tee selväksi, että olet valmis jatkokeskusteluun ja kerrot mielelläsi lisää kokemuksistasi ja taidoistasi. Tämä proaktiivinen lähestymistapa osoittaa, että kiinnostuksen lisäksi olet myös valmis ottamaan seuraavan askeleen.

Innolla odotan tilaisuutta jakaa kokemuksiani ja ideoitani henkilökohtaisessa keskustelussa. Kiitos hakemukseeni tutustumisesta.

Ystävällisin terveisin

(Etu- ja sukunimesi)

10. Anna jonkun tarkastaa kirjeesi

Ymmärrämme, miten helpottavaa on saada kirjoittaminen päätökseen. Malta kuitenkin vielä hetki äläkä lähetä kirjettä heti. Anna ensin jonkun käydä tekstisi läpi. Näin vältät nolot kirjoitusvirheet ja varmistat, että teksti ei kuulosta pitkältä, päättymättömältä tarinalta.

Pyydä esimerkiksi ystävää, perheenjäsentä tai opettajaa lukemaan kirjeesi läpi ja antamaan palautetta.

Kiinnitä erityistä huomiota kielioppiin, kirjoitusvirheisiin ja lauserakenteisiin. Onko viestisi oikeasti selkeä? Ulkopuolisen näkökulma voi auttaa sinua näkemään asiat kirkkaammin. On myös hyödyllistä tarkastella kirjettä uusin silmin seuraavana päivänä. Etäisyyttä ottamalla voit nähdä asioita, joita et aiemmin huomannut.

Motivaatiokirjeen esimerkki

Alla on esimerkki hyvästä motivaatiokirjeestä, jota voit käyttää oman kirjeesi laatimiseen.

Nimesi
Osoitetiedot
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Paikkakunta ja päivämäärä

Yhteyshenkilön nimi
Yhteyshenkilön titteli
Yrityksen nimi
Yrityksen osoitetiedot

Aihe: Hakemus graafisen suunnittelijan tehtävään

Hei (yhteyshenkilön etunimi)

Innostuin saman tien nähdessäni graafisen suunnittelijan avoimen työpaikkanne. Keskustelin erään työntekijänne kanssa, joka kertoi minulle yrityksenne epämuodollisesta yrityskulttuurista ja tuloskeskeisestä työskentelytavasta. Nämä seikat puhuttelevat minua kovasti. Vankalla graafisen suunnittelun taustallani ja lujalla kiinnostuksellani luovia projekteja kohtaan uskon tämän roolin sopivan minulle hyvin. Kerron alempana lisää, miksi näin.

Aiemmassa roolissani graafisena suunnittelijana Dagmarilla olin mukana koordinoimassa multimediakampanjoita. Johdin yhteistyötä suunnittelutiimin ja markkinointiosaston välillä. Tämä vaati jatkuvaa yhteistyötä, jotta graafisen suunnittelun ja markkinoinnin ammattilaisten ajatukset voitiin yhdistää toimiviksi ratkaisuiksi.

Lisäksi minulla on laaja kokemusta Adobe Photoshopin ja Illustratorin käytöstä, joiden avulla voin herättää luovat konseptit eloon. Esimerkkinä voin mainita useiden yrityslogojen suunnittelun, joita käytetään sekä painetuissa materiaaleissa että digitaalisilla alustoilla.

Lontoon-työharjoitteluni aikana sain tilaisuuden parantaa englannin kielen taitoani merkittävästi sekä soveltaa osaamistani kansainvälisellä tasolla. Yksi projekteistamme oli markkinointikampanjan suunnittelu suureen paikallistapahtumaan. En ainoastaan kehittänyt luovia konsepteja, vaan myös kommunikoin tehokkaasti järjestäjien ja paikallisten sidosryhmien kanssa. Tämä paransi kykyäni työskennellä kovan aikapaineen alla ja vahvisti sidosryhmien hallintataitojani merkittävällä tavalla.

Nyt koen olevan uuden vaiheen aika urallani. Etsin yritystä, joka työskentelee innovatiivisten ja alaa johtavien projektien parissa. Erityisesti teidän kansainväliset projektinne kiinnostavat minua – kuten [mainitse erityiset projektit] – jotka osoittavat kykyänne uudistua jatkuvasti.

Yhdistämällä tekniset taitoni luovuuteen ja tehokkaaseen viestintään pystyn luomaan suunnitelmia, jotka eivät ole ainoastaan visuaalisesti onnistuneita, vaan jotka myös tehokkaasti välittävät brändin ydinsanoman. Olen vakuuttunut asiantuntemukseni hyödyllisyydestä tiimissänne. Keskustelisin tästä mielelläni kanssanne henkilökohtaisessa tapaamisessa.

Ystävällisin terveisin

[Etu- ja sukunimesi]

Älä unohda CV:tä

Usein rekrytoija lukee CV:n ensin. Siksi on erittäin tärkeää, että se herättää huomiota ja antaa ammattimaisen vaikutelman. CV:hen (ansioluettelo) ei kannata kompastua, jotta motivaatiokirjeesikin tulee luetuksi. Varmista, että asiakirjasi on siisti ja että se vastaa haettavan tehtävän vaatimuksiin. Tässä vielä muutama käytännöllinen urakkaasi helpottamaan.

1. Selkeä rakenne:

 • Jaottelu: Aloita selkeällä jaottelulla: henkilötiedot, tiivistelmä/profiili, työkokemus, koulutus, taidot ja lisäosiot, kuten todistukset, kielitaito jne.
 • Kronologisuus: Järjestä työkokemuksesi ja koulutuksesi uusimmasta vanhimpaan, mikä helpottaa lukemista.

2. Selkeät otsikot:

 • Panosta otsikoihin: Tee otsikoista ja alaotsikoista selkeitä jaottelemalla CV:n eri osiot.

3. Räätälöinti ja sovittaminen:

 • Mukauta tehtävään: Sovita CV:si haettavan tehtävän mukaan. Keskity olennaisiin kokemukseen ja taitoihin, jotka mukailevat työpaikkailmoitusta.

4. Kuvailut:

 • Luettelomerkit: Käytä lyhyitä, ytimekkäitä luettelomerkkejä korostaaksesi vastuitasi, saavutuksiasi sekä taitojasi – vältä pitkiä kappaleita.

5. Korosta saavutuksia ja tuloksia:

 • Kerro saavutuksistasi: Hyödynnä lukuja ja tilastoja saavutustesi tukemiseksi (esim. "paransin myyntiä 20 %:lla").

6. Ammattimainen kieli ja sävy:

 • Käytä toimintaverbejä: Kuvaile tehtäviäsi aktiivisilla verbeillä, kuten "hallinnoin", "koordinoin", "kehitin" jne.
 • Ole ytimekäs: Vältä tarpeettomia sanoja ja pidä tekstit tiiviinä ja ammattimaisina.

7. Tarkista virheet:

 • Oikeinkirjoitus ja kielioppi: Tarkista CV:si huolellisesti, jotta se ei sisältäisi kirjoitus- ja kielioppivirheitä. Voit käyttää oikeinkirjoitustyökaluja nopeuttaaksesi tarkistusta.

8. Käytä ammattimaista mallia:

 • Valitse selkeä muotoilu: Ammattimainen CV-pohja helpottaa asiakirjan lukemista.

9. Lisää relevantteja osioita:

 • Lisäosiot: Harkitse lisäosioiden, kuten vapaaehtoistyön, todistusten, olennaisten projektien jne. lisäämistä, jos tuovat hakemuksellesi lisäarvoa.

10. Pidä ajan tasalla:

 • Ajantasaisuus: CV:n on aina oltava ajan tasalla työkokemusten, koulutuksen ja taitojen osalta.

Parhaimmillaan hyvä CV jättää lähtemättömän ensivaikutelman. Muista, että CV toimii myös rekrytoijan ohjeena työhaastatteluusi, joten sen tulee esittää osaamisesi ja taitosi tavalla, joka vakuuttaa sinun olevan sopiva hakija tehtävään. Onnea työnhakuun!

Johtopäätös

Tässä artikkelissa esitettyjen ohjeiden avulla esittelet osaamisesi selkeästi rekrytoijalle.

Hyvän motivaatiokirjeen kirjoittaminen on melkoista taiturointia; tilaisuus näyttää, kuka olet ja miksi sovit organisaatioon. Oikealla rakenteella, konkreettisilla esimerkeillä ja henkilökohtaisella kosketuksella voit välittää motivaatiosi selkeästi.

On tärkeää analysoida työpaikkailmoitusta huolellisesti, esittää itsesi räätälöidysti ja osoittaa innostuksesi tehtävää ja yritystä kohtaan. Lisäksi olennaista on huolellisesti laadittu CV, joka mukailee hakemaasi tehtävää. Varmista selkeä rakenne, korosta saavutuksiasi ja päivitä asiakirjaa säännöllisesti. Näin voit vakuuttaa lukijan ja erottua muista hakijoista.

Vahvan motivaatiokirjeen ja tehokkaan CV:n yhdistelmällä luot väkevän perustan onnistuneelle työhakemukselle.

Tee täydellinen CV kolmessa vaiheessa

Päihitä kilpailijat täydellisellä CV:llä. Tutustu asiantuntijoiden uravinkkeihin ja paranna mahdollisuuksiasi saada työpaikka.

author avatar
Kirjoittanut
Ronald Sterk
Työmarkkinaviestinnän ja HR:n asiantuntijana Ronald Sterk tuo mukanaan valtavan määrän tietoa rekrytoinnista ja unelmaduunin löytämisestä. Syvällisellä tietämyksellään vakuuttavien työpaikkailmoitusten, CV:iden ja hakemusten kirjoittamisesta hän on erittäin arvokas tiedonlähde jokaiselle, joka haluaa erottua työmarkkinoilla. Ronaldin näkemyksillä yrityksen tarpeista ja kyvyllä korostaa hakijoiden ainutlaatuisia ominaisuuksia työn löytäminen onnistuu helpommin.