CV-esimerkki alakoulun opettaja: vinkit ja opas

Alakoulun opettajana työskentely on hieno haaste, kun autat muovaamaan pieniä mieliä. Löytääksesi hyvän työpaikan alakoulun opettajana tarvitset vakuuttavan CV:n, joka auttaa sinua erottumaan muista hakijoista. Tässä artikkelissa näytämme hyvän alakoulun opettajan CV-esimerkin ja annamme hyödyllisiä vinkkejä, joita voit käyttää omassa CV:ssäsi.

Luo oma CV nyt
CV-esimerkit Alakoulun opettaja

Miten kirjoittaa alakoulun opettajan CV?

Alakoulun opettajana sinulla on useita tärkeitä tehtäviä, kuten oppituntien valmistelu ja järjestäminen sekä lasten oppimisen ja kehityksen seuraaminen. Sinulla tulee olla pedagogista osaamista, organisointi- ja viestintätaitoja sekä hyvää empatiakykyä. Nämä ovat myös seikkoja, jotka täytyy tuoda selkeästi esille alakoulun opettajan CV:ssä.

Hyvä opettaminen on enemmän kuin tiedon välittämistä. Se vaatii intohimoa, kärsivällisyyttä ja valloittavaa luonnetta. Lisäksi ratkaisevia asioita ovat luovuus ja joustavuus, jotta voit vastata oppilaiden moninaisiin tarpeisiin. Sinun tulee pystyä tekemään oppimisesta kiinnostavaa ja ymmärrettävää.

Henkilökohtaiset tiedot

Henkilökohtaisissa tiedoissa on tärkeää merkitä puhelinnumero ja sähköpostiosoite oikein. Koska toimit luokan edessä, on tärkeää olla ammattimainen. Lisää siksi aina edustava kuva.

Nimi: Maija Korhonen

Ammatti: Alakoulun opettaja

Osoite: Kuningattarentie 158, 92150 Raahe

Puhelin: +358 40 123 4567

Sähköposti: [email protected]

Syntymäpäivä: 22. huhtikuuta 2000

LinkedIn: /in/maijakorhonen

Profiili

Profiili on ensimmäinen osa CV:ssä, jonka rekrytoija taatusti lukee. Sen on annettava selkeä kuva siitä, kuka olet, mitkä ovat vahvuutesi ja mitä arvoa voit tuoda työnantajalle.

Alakoulun opettajana on tärkeää korostaa pedagogisia taitojasi, kykyäsi luoda kannustava oppimisympäristö sekä intohimoasi koulutukseen. Kerro kyvyistäsi, taidoistasi, harrastuksistasi, kokemuksistasi tai kiinnostuksen kohteistasi, jotka edistävät ammatillista kehitystäsi opettajana.

Intohimoinen alakoulun opettaja, jolla on yli viiden vuoden kokemus inspiroivan oppimisympäristön luomisesta. Luokan hallintataitoni sekä kykyni rakentaa vahvoja, luottamuksellisia suhteita sekä oppilaisiin että vanhempiin ovat johtaneet parantuneisiin tuloksiin ja lisääntyneeseen oppilastyytyväisyyteen. Tavoitteeni on tarjota tukea sekä haastava ympäristö, jossa lapset voivat kasvaa sekä akateemisesti että henkilökohtaisesti.

Työkokemus

Suhtaudu työkokemukseesi ensisijaisena seikkana. Jos se ei vakuuta, perästä ei kuulu. Vaikuttava työkokemus johtaa helposti työhaastatteluun.

Hyvien tulosten saavuttamiseksi on tärkeää mainita olennaiset tehtävät ja vastuut. Ansaitaksesi hyvät pisteet rekrytoijan silmissä on myös tärkeää mainita tuloksiasi ja saavutuksiasi. Ajattele esimerkiksi saavutettuja tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Alakoulun opettaja, Haapajoen koulu
tammikuu 2019 – nykyhetki

 • Kehitin ja toteutin oppituntisuunnitelmia ja opetusmateriaaleja kolmannelle ja neljännelle luokalle.
 • Tein tiivistä yhteistyötä vanhempien ja muiden opettajien kanssa.
 • Kokeilin digitaalisten oppimisvälineiden käyttöönottoa luokassa, mikä johti oppilaiden lisääntyneeseen osallistumiseen ja parantuneisiin tuloksiin.
 • Järjestin ja valvoin vuosittain erilaisia retkiä oppimisinnon lisäämiseksi.

Alakoulun opettaja, Ahtikankaan koulu
elokuu 2015 – tammikuu 2019

 • Ohjaan 27 oppilaan kuudennetta luokkaa.
 • Luon positiivista oppimisympäristöä sosiaalisten taitojen kehittämiseksi.
 • Kehitän vuorovaikutteisia ja kannustavia oppituntisuunnitelmia painottaen yksilöllistä oppimista.
 • Järjestän keskusteluja vanhempien kanssa oppilaan onnistumisten jakamiseksi ja henkilökohtaisten oppimissuunnitelmien laatimiseksi.
 • Olen johtanut menestyksekkäästi kiusaamisen vastaista ohjelmaa, mikä on vähentänyt ilmoitettuja kiusaamistapauksia 15 %:lla.

Koulutus

Alakoulun opettajaksi pääseminen vaatii tietyn koulutuksen, nimittäin alakoulun maisterin tutkinnon. Muista ehdottomasti mainita koulutuksesi – erityisesti mahdolliset erikoistumisesi – selkeästi CV:ssäsi.

Kasvatustieteiden maisteriohjelma, Helsingin yliopisto
elokuu 2015 – heinäkuu 2019

Kurssit ja todistukset

Erilaisten todistusten hankkiminen on loistava tapa osoittaa oppimishalukkuutesi. Lisäksi tämä osoittaa, että kehität itseäsi jatkuvasti. Lisää kuitenkin vain sellaisia sertifikaatteja, jotka liittyvät hakemaasi tehtävään.

Taidot

Alakoulun opettajalta odotetaan tietynlaisia taitoja. Niiden on myös tultava selkeästi esille CV:ssäsi. Kyseessä ovat pääasiassa ne taidot ja kyvyt, jotka tekevät sinusta sopivan alakoulun opettajaksi. Esimerkkejä opetuksen kannalta merkityksellisistä taidoista:

 1. Pedagogiset taidot
 2. Tehokkaat opetusmenetelmät ja -tekniikat
 3. Luokan hallinta
 4. Luovuus
 5. Ongelmanratkaisutaidot
 6. Viestintätaidot
 7. Konfliktinhallinta ja -ratkaisu
 8. Motivaatio ja inspiraatio
 9. Oppimisteorioiden ja -tyylien tuntemus
 10. Arviointitaidot
 11. Kärsivällisyys
 12. Suullinen viestintä
 13. Empatia ja ymmärrys
 14. Yhteistyö
 15. Johtajuus

Kuinka erottua varhaiskasvatuksen opettajan CV:llä?

On hyvä ymmärtää, että jokaisella koululla tai oppilaitoksella voi olla ainutlaatuinen näkemys alakoulun opettajan tehtävästä. Siksi suosittelemme aina kohdentamaan CV:si työpaikkailmoitukseen. Mukauttamalla CV:si tiettyyn ilmoitukseen parannat mahdollisuuksiasi tulla valituksi. Tämä osoittaa myös, että ymmärrät tehtävän vaatimukset.

CV:n ulkoasu

Edellä olevien vinkkien ja neuvojen saat aikaan vakuuttavan CV:n, mutta älä unohda, CV:n ulkoasun ja muotoilun tärkeyttä. Houkutteleva ulkoasu voi olla ratkaisevaa rekrytoijan huomion kiinnittämisessä. Jos et ole varma, miten tehdä CV:stä visuaalisesti kiinnostava, voit aina käyttää CV-pohjaa. Ne auttavat jäsentämään osiot selkeästi, jotta tärkeät tiedot löytyvät nopeasti.

Tee täydellinen CV kolmessa vaiheessa

Päihitä kilpailijat täydellisellä CV:llä. Tutustu asiantuntijoiden uravinkkeihin ja paranna mahdollisuuksiasi saada työpaikka.

author avatar
Kirjoittanut
Ronald Sterk
Työmarkkinaviestinnän ja HR:n asiantuntijana Ronald Sterk tuo mukanaan valtavan määrän tietoa rekrytoinnista ja unelmaduunin löytämisestä. Syvällisellä tietämyksellään vakuuttavien työpaikkailmoitusten, CV:iden ja hakemusten kirjoittamisesta hän on erittäin arvokas tiedonlähde jokaiselle, joka haluaa erottua työmarkkinoilla. Ronaldin näkemyksillä yrityksen tarpeista ja kyvyllä korostaa hakijoiden ainutlaatuisia ominaisuuksia työn löytäminen onnistuu helpommin.