Opettajan CV: Esimerkki ja vinkkejä

Vaikka opettajista onkin pulaa, hyvän CV:n laatimiseen kannattaa panostaa. Muista hakijoista erottuminen on tärkeää, kun etsit unelmiesi työpaikkaa opettajana. Tästä artikkelista löydät CV-esimerkin opettajille. Lisäksi jaamme hyödyllisiä vinkkejä ja neuvoja.

Luo oma CV nyt
CV-esimerkit Opettaja

Opettajan CV-esimerkki

Opettajan päätehtävänä on siirtää tietoa ja taitoja oppilaille. Lisäksi opettaja organisoi oppitunnit niin, että koulun ja luokan kehitystavoitteet saavutetaan. Vastuut ovat moninaisia, mukaan lukien

 • oppituntien valmistelu
 • oppituntien järjestäminen
 • oppilaiden opettaminen ja ohjaaminen
 • kokoukset kollegoiden ja koulun johdon kanssa
 • vanhempien tapaaminen vanhempainilloissa
 • koulun juhlien ja luokkaretkien järjestäminen.

Näiden piirteiden tulisi ehdottomasti käydä ilmi opettajan CV:stä. Kerro, miten olet aiemmissa tehtävissäsi käsitellyt näitä tehtäviä ja osoita, että sinulla on tarvittavat taidot.

Miten kirjoittaa opettajan CV?

Opettajan CV:tä laatiessa on tärkeää korostaa tiettyjä asioita. Alla perehdymme jokaiseen CV-osioon, jotta teet vaikutuksen rekrytoijiin.

1. Yhteystiedot

Jokainen CV alkaa yhteystiedoilla. Tärkeintä on mainita puhelinnumero ja sähköpostiosoite oikein, jotta mahdollinen työhaastattelukutsu saapuu varmasti perille.

Käytä aina ammattimaista sähköpostiosoitetta, esimerkiksi: etunimi.sukunimi@sähköposti.com. Älä koskaan käytä nykyisen työnantajasi sähköpostiosoitetta.

Opettajan CV:ssä on erityisen tärkeää, että mainitset osoitteesi tai asuinpaikkakuntasi. Työpaikalle saapuminen ajoissa on tärkeää, joten lähellä asuvat opettajat erottuvat edukseen.

Voit halutessasi lisätä myös LinkedIn-profiilisi.

Opettajan on myös annettava ammattimainen vaikutelma, jonka viimeistelee edustava valokuva.

Nimi: Antti Koskinen

Ammatti: Opettaja

Osoite: Aurinkotie 72, 27710 Köyliö

Puhelin: +358 40 123 4567

Sähköpostiosoite: [email protected]

Syntymäaika: 14. maaliskuuta 1990

LinkedIn: /in/anttikoskinen

2. Opettajan CV-profiili

Heti yhteystietojen jälkeen kirjoitetaan CV-profiili. Se on yksi CV:n tärkeimmistä osioista, sillä se luetaan ensimmäisten asioiden joukossa.

Ensi vaikutelman voi tehdä vain kerran. Varmista siis, että ammattitaitosi opettajana tulee selkeästi esille profiilissa. Tämä herättää lukijan kiinnostuksen CV:si suhteen.

Profiilissa voit tuoda esiin persoonaasi. Kuka olet ihmisenä ja ammatillisesti? Kerro itsestäsi ja arvoistasi.

Olen omistautunut opettaja, jolla on intohimo koulutukseen sekä todistettu kyky selittää monimutkaisia käsitteitä selkeästi. Vahvojen pedagogisten ja didaktisten taitojeni avulla saan oppilaistani esiin heidän parhaat puolensa. Lähestymistapani on johtanut selvästi parantuneisiin oppimistuloksiin ja lisääntyneeseen opiskelijatyytyväisyyteen. Lisäksi tuon luokkaan aina terveen annoksen huumoria. Haluan auttaa koulun visioiden ja opetuksen kehittämisessä.

3. Opettajan työkokemus

Työkokemus on tärkein mittari soveltuvuudessasi tiettyyn opettajan tehtävään.

On tärkeää kirjoittaa työtehtävien lisäksi myös saavutuksistasi. Ilmaise ne konkreettisina lukuina ja numeroina, jotta osoitat arvokkuutesi selkeästi. Oletko esimerkiksi:

 • kehittänyt oppituntisuunnitelmia nostaen luokan keskiarvoa X %
 • kiinnittänyt erityistä huomiota eri sosiaalisista taustoista tuleviin lapsiin ja siten parantanut heidän arvosanojaan
 • luonut kannustavia oppimisympäristöjä ja parantanut oppilaiden tyytyväisyyttä?

Nämä ovat loistavia tuloksia, joita voit mainita CV:ssä.

Opettaja, Säkylän yhteiskoulu
elokuu 2018 – nykyhetki

 • Varmistan päivittäiset opetustoimet.
 • Opetan yli 30 oppilaan luokkaa ja autan heitä henkilökohtaisessa kehityksessä.
 • Hyödynnän erilaisia didaktisia työskentelytapoja, jotka sopivat koulun ja oppilaiden oppimis- ja kasvatustavoitteisiin.
 • Kehitän ja toteutan uutta opetussuunnitelmaa, joka on parantanut koetuloksia 10 % kahden vuoden aikana.

Opettaja, Kepolan koulu
kesäkuu 2015 – huhtikuu 2018

 • Loin turvallisen pedagogisen ympäristön, jossa oppilaat tunsivat olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi.
 • Opetin yli 25 oppilaan luokkaa.
 • Kannustin ja kehitin eri kulttuureista tulleiden oppilaiden sosiaalisia taitoja.

Opettaja, Kiukaisten koulu
tammikuu 2013 – maaliskuu 2015

Toimin sijaisena Kiukaisten koulussa kollegan vanhempainvapaan ajan. Omaksuin koulun opetussuunnitelman nopeasti, jotta tunnit saatiin käyntiin mahdollisimman sujuvasti. Lisävastuut:

 • Keskustelin vanhempien kanssa vanhempainilloissa.
 • Huomioin yksittäisten oppilaiden ja koko ryhmän oppimistarpeet.
 • Järjestin ja suunnittelin erilaisia aktiviteetteja.
Jaamme tämän artikkelin lopussa parhaat ratkaisut tilanteeseen, jossa sinulla on vähän tai ei ollenkaan olennaista työkokemusta opettajana.

4. Koulutus ja kurssit

Opettajana toimiminen edellyttää kasvatustieteiden maisterin tutkintoa. Mainitse tutkintosi aina, ja sijoita korkein koulutuksesi ylimmäksi.

Jos olet suorittanut koulutuksesi lisäksi olennaisia kursseja, voit mainita myös ne. Tässä esimerkkejä:

 • Oppilaiden motivointi / valmentaminen
 • Ensiapukurssi
 • Lahjakkaiden lasten kanssa työskentely
 • Tehokas opetus ja didaktiikka
 • Luokan hallinta
 • Johtajuus koulutuksessa

Kunhan kurssi on relevantti opettajan työn kannalta, voit lisätä sen CV:hen.

Koulutus

Kasvatustieteen maisteriohjelma, Helsingin yliopisto
syyskuu 2012 – kesäkuu 2014

Kurssit

Lahjakkaat lapset koulussa – 2016

5. Työharjoittelut

Opettajan CV-esimerkissämme ei ole työharjoitteluja, mutta jos sinulla ei ole paljon olennaista työkokemusta, tämä osio kannattaa lisätä. Harjoittelutkin ovat joka tapauksessa tärkeää työkokemusta. Mainitse myös, mitä teit ja opit harjoittelusi aikana ja mitä taitoja kehitit.

6. Taidot

Tässä CV-osiossa korostat tärkeimpiä taitojasi.

Pätevältä opettajalta löytyy useita tärkeitä taitoja. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Hyvät viestintätaidot
 • Vahva didaktiikka
 • Stressinsietokyky
 • Kärsivällisyys
 • Oppituntien ja opetusmateriaalien kehittäminen
 • Pedagogiikka
 • Luokan hallinta
 • Konfliktinhallinta
 • Organisointi
 • Johtajuus
 • Ratkaisukeskeisyys
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Muista mainita taitosi aina rehellisesti.

Mainitsemiesi taitojen tulee olla pääteltävissä CV:si muista osioista (työkokemus, koulutus).

7. Lisää muita merkityksellisiä osioita

Edellä mainituilla perinteisillä osioilla saat jo aikaan tehokkaan CV:n, mutta voit myös lisätä esimerkiksi seuraavat osiot:

 • Kielet
 • Harrastukset ja kiinnostuksen kohteet
 • Vapaaehtoistyö
 • Projektit
 • Palkinnot tai tunnustukset

Muista, että päätavoitteesi on esitellä itsesi parhaana mahdollisena ehdokkaana. Voit siis vapaasti lisätä osioita, jotka osoittavat autenttisuutesi, intohimosi ja omistautumisesi opettajana. Tee CV:stä ikään kuin peili, joka heijastaa uraasi opettajana.

3 lisävinkkiä opettajan CV:lle

1. Opettajan CV:n erottuva asettelu

On itsestään selvää, että opettajalta odotetaan täsmällisyyttä ja tarkkuutta. Tämän tulee näkyä myös CV:si asettelussa.

Koulut eivät kovinkaan usein hyödynnä ammattirekrytoijia, jotka osaavat etsiä olennaiset tiedot nopeasti CV:stä. Siksi CV:n asettelu ja pohja ovat tärkeämpiä kuin normaalisti.

Hyvin jäsennellyllä ja hillitysti värejä käyttävällä CV:llä voit saada etumatkaa muihin hakijoihin.

2. Mukauta CV työpaikkailmoitukseen

Yksi yleisimmistä CV-virheistä on käyttää yhtä ja samaa CV:tä kaikissa työhakemuksissa. On paljon tehokkaampaa etsiä ensin kiinnostava työpaikkailmoitus ja sen jälkeen kohdentaa CV siihen. Näin menettelemällä varmistat, että CV:si sopii täydellisesti siihen, mitä kyseinen rekrytoija hakijoilta odottaa.

3. Panosta oikeinkirjoitukseen ja kielioppiin

80 % rekrytoijista kokee kielioppi- ja kirjoitusvirheet häiritseviksi.

Opettajana on erityisen tärkeää tarkistaa CV:n oikeinkirjoitus ja kielioppi huolellisesti. Moinen ei vain sovi opettajalle. Pyydä jotakuta toista käymään CV:si läpi – ei siitä haittaakaan ole.

Opettajan CV ilman työkokemusta

Onko sinulla vain vähän kokemusta alalta tai oletko vastavalmistunut? Tällöin suosittelemme aloittamaan koulutuksellasi profiilin jälkeen. Laita siis koulutus työkokemuksen yläpuolelle, jotta korostat koulutustasi.

Suosittelemme myös syventymään koulutukseesi.

 • Mitä olet oppinut?
 • Missä projekteissa olet ollut mukana?
 • Mikä oli lopputyösi aihe?

Voi myös olla hyvä ajatus mainita työharjoittelusi erillisenä CV-osiona ja kertoa, mitä olet oppinut ja tehnyt.

Johtopäätös

Voit käyttää tämän artikkelin esimerkkiä opettaja-CV:stä korostaaksesi rekrytoijille olennaisia kokemuksiasi ja taitojasi. Tärkeintä on, että CV:si vastaa hakemasi työpaikkailmoituksen toiveisiin.

Tee täydellinen CV kolmessa vaiheessa

Päihitä kilpailijat täydellisellä CV:llä. Tutustu asiantuntijoiden uravinkkeihin ja paranna mahdollisuuksiasi saada työpaikka.

author avatar
Kirjoittanut
Ronald Sterk
Työmarkkinaviestinnän ja HR:n asiantuntijana Ronald Sterk tuo mukanaan valtavan määrän tietoa rekrytoinnista ja unelmaduunin löytämisestä. Syvällisellä tietämyksellään vakuuttavien työpaikkailmoitusten, CV:iden ja hakemusten kirjoittamisesta hän on erittäin arvokas tiedonlähde jokaiselle, joka haluaa erottua työmarkkinoilla. Ronaldin näkemyksillä yrityksen tarpeista ja kyvyllä korostaa hakijoiden ainutlaatuisia ominaisuuksia työn löytäminen onnistuu helpommin.