CV-esimerkki rakennusinsinööri: Kirjoitusvinkit ja opas

Rakennusinsinöörinä olet vastuussa innovatiivisten suunnitelmien laatimisesta ja infrastruktuuriin liittyvien projektien johtamisesta. Löytääksesi hyvän työpaikan tältä alalta tarvitset vakuuttavan CV:n, joka hurmaa rekrytoijat. Tässä artikkelissa tarkastelemme hyvää CV-esimerkkiä rakennusinsinöörille. Voit käyttää sitä mallina oman CV:si kirjoittamiseen. Lisäksi annamme muutamia vinkkejä, joilla optimoit CV:si.

Luo oma CV nyt
CV-esimerkit Rakennusinsinööri

Miten kirjoittaa rakennusinsinöörin CV?

Rakennusinsinöörinä olet vastuussa infrastruktuuriprojektien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Näihin lukeutuvat esimerkiksi sillat, tiet, kanavat, padot ja rakennukset. Sinulla on myös oltava laajaa tietämystä rakennusmateriaaleista, ympäristöasioista ja riskienhallinnasta.

CV:si tulee korostaa näihin taitoihin ja osaamiseen liittyvää kokemusta. Onko sinulla kokemusta projektinhallinnasta tai insinööritiimien johtamisesta? Oletko ratkaissut monimutkaisia teknisiä ongelmia tai osallistunut innovaatioihin kestävän rakentamisen saralla? Nämä ovat arvokkaita kokemuksia, jotka CV:ssäsi esille tuomalla voit tehdä vaikutuksen työnantajiin.

On tärkeää lukea työpaikkailmoitus tarkasti. Mitkä tehtävät ja vastuut ovat erityisiä kyseiselle tehtävälle? Mainitaanko siinä tiettyjä pätevyyksiä tai taitoja? Kirjoita nämä seikat huomioiden CV, jossa painotat työpaikkailmoituksessa mainittuja vaatimuksia.

Henkilökohtaiset tiedot

Aloita CV tärkeimmillä yhteystiedoillasi. Näitä ovat nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite ja mahdollisesti syntymäaika. Käytännössä kaikki työnantajat tarkastavat LinkedIn-profiilisi, joten voit lisätä sen CV:hen. Varmista, että profiilisi on ammatillisesti ajan tasalla.

Lisää myös edustava valokuva. Hyvä valokuva tekee lujan ensivaikutelman ja lisää mahdollisuuksiasi päästä haastatteluun.

Nimi: Mikko Lehtonen

Ammatti: Rakennusinsinööri

Osoite: Koivutie 23, 53900 Lappeenranta

Puhelin: +358 40 123 4567

Sähköposti: [email protected]

Syntymäaika: 15. kesäkuuta 1995

LinkedIn: /in/mikkolehtonen

Profiili

Profiili on ensimmäinen tilaisuus tehdä vaikutus rekrytoijaan. Siinä esittelet itsesi lyhyesti ja kerrot samalla tavoitteistasi sekä siitä, millaista arvoa voisit tuoda yritykselle.

Rakennusinsinöörinä on tärkeää tuoda esiin työsi keskeiset osa-alueet, kuten korkeatasoinen tekninen osaaminen, todistettu kokemus projektinhallinnassa tai intohimosi kestävään rakentamiseen. Näillä tekijöillä voit erottua eduksesi muista hakijoista.

Yritä kirjoittaa ainutlaatuisesti – sinun on erotuttava muista hakijoista. Kirjoita, mikä tekee sinusta erilaisen ja miksi olisit arvokas lisäys yritykseen.

Kokenut rakennusinsinööri, joka erottuu syvällä teknisellä osaamisella, tehokkailla projektinhallintataidoilla sekä suurella intohimolla kestävää rakentamista kohtaan. Turvallisten ja kestävien kaupunkirakenteiden suunnittelu ja toteuttaminen ovat ammatillisen urani ytimessä. Työssäni minua motivoi yhteiskuntatietoinen aspekti, jolla voin edistää alaa kohti vihreämpää, elinkelpoisempaa normia.

Työkokemus

Työkokemuksiin listataan kaikki aiemmat olennaiset työtehtävät. Aseta aina tuorein työtehtäväsi ylimmäksi.

Erottumalla muista hakijoista voit kuvata paitsi tehtäviäsi ja vastuitasi myös saavutuksiasi ja tuloksiasi. Nappaat lukijan huomion konkretisoimalla saavutuksesi, menestyksesi ja tuloksesi. Käytä lukuja ja numeroita tehdäksesi työsi tulokset hyvin selviksi lukijalle.

Rakennusinsinööri, YIT
tammikuu 2019 – Nykyinen

 • Koordinoin ja suoritin lukuisia teknisiä toimintoja suurissa rakennusteknisissä projekteissa.
 • Suunnittelin ja toteutin infrastruktuurin, kuten siltojen, teiden ja viemäriverkostojen, parannuksia.
 • Ylläpidin tiivistä viestintää sidosryhmien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa projektin tavoitteiden varmistamiseksi.
 • Käytin innovatiivisia teknologioita projektipiirustusten tekemiseen ja analysointiin.

Rakennusinsinööri, Umbrecco
tammikuu 2018 – joulukuu 2019

 • Tein laskelmia ja kustannusarvioita eri projekteihin.
 • Toimin yhteistyössä arkkitehtien ja urakoitsijoiden kanssa täyttääkseni kaikki sääntelynormit ja asiakasvaatimukset.
 • Valvoin yleisiä turvallisuusmenettelyjä projektien toteutuksen aikana.

Koulutus

Rakennusinsinööriksi ryhtymisessä olennaista on suorittaa asiaankuuluva koulutus, kuten kandidaatin tai maisterin tutkinto rakennustekniikassa. Mainitse tässä osiossa, minkä nimenomaisen koulutuksen olet suorittanut. Tässä esimerkki:

Rakennustekniikan maisteri, erikoistuminen vesirakentamiseen, Aalto-yliopisto
syyskuu 2018 – heinäkuu 2020

Rakennustekniikan kandidaatti, Aalto-yliopisto
syyskuu 2015 – heinäkuu 2018

Jos sinulla on vähän työkokemusta, koulutuksen kannattaa syventyä enemmän. Kuvaile esimerkiksi suorittamiasi lopputyöprojekteja, valitsemiasi erikoistumisia, olennaisia oppiaineita tai opinnäytetyösi aihetta. Anna mahdollisimman paljon asiaankuuluvia yksityiskohtia korostaaksesi pätevyyttäsi ja kiinnostustasi alaan.

Kurssit ja todistukset

Erilaiset todistukset osoittavat paitsi oppimishalukkuutesi myös halusi kehittyä jatkuvasti. Todistusten avulla loistat työssäsi, ja ne voivat edistää ammatillista kasvuasi. Relevanttien kurssien suorittaminen voi myös laajentaa ja syventää asiantuntemustasi.

Rakennusinsinööreille on olemassa useita kiinnostavia ja syventäviä kursseja, joilla voit lisätä tietämystäsi ja taitojasi. Alla esimerkkejä:

 1. Edistynyt projektinhallinta rakennustekniikassa
 2. Innovatiiviset materiaalit ja kestävä rakentaminen
 3. Vedenhallinta
 4. Älykkäiden kaupunkien suunnittelu: Teknologia ja kestävyys
 5. Riskinhallinta ja turvallisuus
 6. Liikennesuunnittelun perusteet

Taidot

Taitosi ovat CV:n tärkeä osa. Taito-osiossa mainitset 3–7 merkityksellisintä taitoa hakemasi työtehtävän kannalta. Alla lyhyt luettelo mahdollisista taidoista:

 • Tekninen osaaminen
 • Projektinhallinta
 • Rakennusteknisen ohjelmiston tuntemus
 • Analyyttinen kyky
 • Ongelmanratkaisutaidot
 • Rakennusmenetelmien tuntemus
 • Viestintätaidot
 • Kriittisyys ja yksityiskohtien tarkastelu
 • Tiimityöskentelytaidot
 • Ajanhallinta

Täydennä CV:täsi

CV:n vakio-osioiden lisäksi voit harkita myös muiden osioiden lisäämistä. Nämä lisäosiot tuovat CV:hesi lisäpotkua, jolloin voit näyttäytyä rekrytoijan silmissä keskivertoa kiinnostavammalta hakijalta.

Rakennusinsinöörin tehtävää varten voit lisätä esimerkiksi seuraavat osiot:

Projektisalkku

Tässä voit kuvata yksityiskohtaisesti projekteja, joissa olet ollut mukana. Ilmoita, mitä tekniikoita olet käyttänyt, millaisiin ongelmiin olet törmännyt ja miten olet ne ratkaissut.

Suosittelijat

Onko sinulla ollut merkittävä rooli jossakin projektissa, josta muut voivat kertoa myönteisesti? Ota heihin yhteyttä ja kysy, voitko mainita heidät suosittelijoina.

Julkaisut

Jos olet tehnyt tutkimuksia tai julkaissut alaasi liittyviä artikkeleita, muista mainita ne CV:ssäsi. Näin osoitat, että osallistut aktiivisesti alasi kehittämiseen.

Ammatillisten järjestöjen jäsenyydet

Jäsenyys kansallisessa tai kansainvälisessä ammattijärjestössä osoittaa, että olet sitoutunut alaasi. Tieto on siis fiksua mainita.

Näiden lisäosioiden avulla voit tehdä CV:stäsi erottuvan. Muista, että jokainen CV on erilainen. Valitse osiot hakemasi tehtävän ja oman tuntemuksesi mukaan.

Kuinka erottua rakennusinsinöörin CV:llä?

Kuten aiemmin mainitsimme, jokainen yritys näkee rakennusinsinöörin tittelin eri tavalla. Siksi on tärkeää käydä jokainen työpaikkailmoitus huolellisesti läpi ja miettiä, mitkä kokemukset, taidot ja osaamiset on syytä mainita. Näin parannat mahdollisuuksiasi saada kutsun työhaastatteluun.

CV:n ulkoasu

CV:n sisällön lisäksi huomionarvoista on asiakirjan muotoilu. CV:n suunnittelu ja ulkoasu voi olla yhtä tärkeää kuin sen sisältö. Selkeästi jäsennelty ja hyvin rakennettu CV auttaa työnantajaa löytämään tärkeät tiedot nopeasti.

Yksinkertainen tapa varmistaa CV:si visuaalinen houkuttelevuus on käyttää CV-pohjaa. Pohjat ovat käteviä, kun tavoitteesi on luoda ammattimainen ja hyvin jäsennelty CV nopeasti.

Tee täydellinen CV kolmessa vaiheessa

Päihitä kilpailijat täydellisellä CV:llä. Tutustu asiantuntijoiden uravinkkeihin ja paranna mahdollisuuksiasi saada työpaikka.

author avatar
Kirjoittanut
Joost Buitenhof
Joost aloitti rekrytoinnin parissa jo opiskellessaan liiketaloutta, ja osa-aikatyö rekrytoijana osoittautui niin hyväksi, että valmistuttuaan hän työskenteli kokoaikaisena rekrytoijana suuressa rekrytointitoimistossa. Lopulta Joostista tuli rekrytoinnin johtaja. Ajan myötä hänen halunsa uusiin haasteisiin kasvoi. Nyt hän käyttää HR- ja rekrytointiosaamistaan tekstien kirjoittamiseen ja arviointiin, mikä on jännittävä uusi käänne hänen ammattiurallaan.