Työhakemusesimerkki: Insinööri

Olet löytänyt hyvän työpaikkailmoituksen ja haluat hakea paikkaa. Tullaksesi valituksi on tärkeää kiinnittää rekrytoijan huomio. Tämä onnistuu vahvalla, insinöörille soveltuvalla työhakemuksella. Mutta miten varmistetaan, että työhakemuksesi nousee kärkeen? Tässä artikkelissa näytämme esimerkin insinöörin työhakemuksesta ja jaamme vinkkejä sekä neuvoja, joita voit hyödyntää heti.

Luo työhakemus nyt
CV-esimerkit Insinööri

Miten kirjoittaa insinöörin työhakemus?

Hyvällä insinöörillä on laajaa teknistä tietämystä yhdistettynä vahvoihin analyyttisiin taitoihin sekä erinomaiseen ongelmanratkaisukykyyn. Insinöörinä olet vastuussa muun muassa järjestelmien ja tuotteiden suunnittelusta, testaamisesta ja optimoinnista. Tätä varten tarvitaan usein erityistä tietoa tietyistä teknologioista ja ohjelmistoista. Jos joudut lisäksi esittämään teknistä tietoa tai neuvottelemaan ei-teknisten ihmisten kanssa, myös tehokas viestintä tulee tärkeäksi.

Nämä ovat näkökulmia, jotka on tuotava hyvin ilmi insinöörin työhakemuksessa. Anna siis esimerkkejä, jotka korostavat näitä taitoja selkeästi. Ajattele esimerkiksi suuria projektejasi ja kerro, millaisiin esteisiin olet törmännyt ja miten ne ratkaissut.

Insinöörejä on monenlaisia. Tästä syystä jokainen työpaikkailmoitus on ainutlaatuinen. Varmista, että kirjoitat työhakemuksesi räätälöidysti. Toisin sanoen tarkastele jokaista työpaikkailmoitusta ja yritystä erikseen. Sovita viestisi vastaamaan mahdollisimman hyvin työpaikkailmoituksessa mainittuja erityisvaatimuksia. Yritä painottaa työpaikkailmoituksessa mainittuja konkreettisia kokemuksia ja taitoja. Näin esittelet itsesi sopivana ehdokkaana.

Työhakemusesimerkki: Insinööri

Kirjoittaessasi työhakemusta insinöörinä on tärkeää, että et pelkästään korosta teknistä tietämystäsi, vaan myös osoitat osaavasi tehdä yhteistyötä kollegojesi kanssa. Kirjoita siis ammattitaitosi lisäksi jotain henkilökohtaisesta sitoutumisestasi ja intohimostasi alaan.

Katso tarvittaessa esimerkkimme insinöörin CV:stä, jossa on hyödyllisiä vinkkejä ja neuvoja hyvän työpaikan naulaamiseen.

Työhakemuksen rakenne ja jäsentely

Insinööri lähestyy ongelmia hyvin menetelmällisesti. Tätä ominaisuutta on korostettava myös työhakemuksessa. Ennen kuin aloitat kirjoittamisen, varmista, että sinulla on selkeä ja looginen rakenne. Näin työhakemus on helppo ja miellyttävä lukea. Hyvä työhakemuksen rakenne näyttää tältä:

 • yhteystiedot
 • tervehdys
 • johdanto
 • pääteksti/ydin
 • viimeinen kappale
 • lopetus

Alla käymme vaihe vaiheelta läpi, miten voit työstää näitä kohtia viestissäsi.

Esimerkki: Yhteystiedot

Virallisessa viestissä omat henkilötiedot laitetaan ylimmäksi. Sen alle lisätään yhteyshenkilön tiedot sekä paikan ja päivämäärän.

[Etu- ja sukunimi]
[Katuosoite]
[Postinumero ja kaupunki]
[Puhelinnumero]
[Sähköpostiosoite]

[Paikka, kirjoituspäivämäärä]

[Yhteyshenkilön nimi]
[Yhteyshenkilön tehtävänimike]
[Yrityksen nimi]
[Yrityksen osoite]

Esimerkki: Tervehdys

Varmista, että puhuttelet yhteyshenkilöäsi kohteliaasti mutta et liian muodollisesti. Tämä luo henkilökohtaisen yhteyden. Varmin valinta on ”Hei + etunimi". Käytä kuitenkin sellaista sävyä, joka sopii hakemaasi tehtävään.

Esimerkki: Johdanto

Vahvalla avauslauseella teet hyvän vaikutuksen viestin lukijaan. Kerro jotain omasta näkemyksestäsi tai lyhyt anekdootti siitä, miksi olet insinööri. Sen jälkeen linkitä tieto olennaisiin taitoihisi ja työkokemukseesi.

Esimerkki: Pääteksti

Pääteksti on usein työhakemuksen vaikein osa. Kahdessa tai kolmessa kappaleessa kerrotaan motivaatioista tehtävää kohtaan. Siinä kerrotaan myös olennaisista pätevyyksistä, kokemuksista sekä taidoista ja miten ne vastaavat työpaikkailmoituksessa mainittuja erityisvaatimuksia.

On myös tärkeää kertoa, miksi haet juuri tähän organisaatioon. Onko esimerkiksi syynä se, että yritys keskittyy kestävien ratkaisujen kehittämiseen, tai se, että heillä on käytössään innovatiivisimmat teknologiat tekoälyn saralla? Sanoita, miksi yrityksen arvot ja projektit sopivat ammatillisiin tavoitteisiisi ja kiinnostukseesi. Tämä osoittaa, että olet tehnyt tutustunut yritykseen ja valinnut sen tietoisesti.

Esimerkki: Päätös

Työhakemuksesi viimeisen kappaleen tulee kuulostaa päättäväiseltä ja samalla ystävälliseltä. Voit kiittää lukijaa hakemuksesi läpikäynnistä ja ilmoittaa, että sopisit mielelläsi henkilökohtaisen haastattelun keskustellaksesi motivaatiostasi tarkemmin.

Vinkit ja sudenkuopat – kiinnitä huomiosi näihin

Vahvan insinöörin työhakemuksen kirjoittaminen on haastavaa, mutta kun kiinnität huomiota alla oleviin vinkkeihin ja virheisiin, homma helpottuu huomattavasti.

Kyllä:

 • Syvenny aiheeseen: Yritä antaa olennaisia esimerkkejä isoista ja monimutkaisista projekteistasi. Kerro ongelmista ja esteistä, jotka olet ylittänyt.
 • Selkeys: Varmista työhakemuksesi selkeärakenteisuus sekä oikeakielisyys. Käy teksti läpi kirjoitusvirheiden varalta.
 • Ainutlaatuisuus: Insinöörin tehtävä voi näyttää hyvin erilaiselta eri yrityksissä. Tutustu siksi työnantajaan ja tehtävän vaatimuksiin ja hyödynnä tietoja työhakemuksessa. Koskaan ei kannata käyttää yhtä ja samaa viestipohjaa eri hakemuksissa.

Ei:

 • Jäsentelemätön: Työhakemuksesi tulisi olla tarina, jolla on selkeä punainen lanka. Insinööriltä odotetaan menetelmällistä ja systemaattista työskentelyä. Tuo tämä esiin viestissäsi.
 • Tavoitteiden ja kunnianhimon puute: Taitosi ja pätevyytesi ovat tietysti tärkeitä, mutta yritys on kiinnostunut myös siitä, mitä haluat saavuttaa organisaatiossa. Mitkä ovat tulevaisuuden tavoitteesi?

Johtopäätös

Toivottavasti oivalsit jotain uutta tämän artikkelin neuvoista insinöörin työhakemukselle. Alle olemme tiivistäneet artikkelin tärkeimmät opit:

 • Varmista, että noudatat työhakemuksen perusrakennetta. Näin asiakirja pysyy tiiviinä ja siinä on selkeä alku ja loppu.
 • Tekninen tietämys ja ongelmanratkaisukyky tulee tuoda selkeästi esille insinöörin työhakemuksessa, sille ne ovat työn tärkeimpiä osia.
 • Myös viestin ulkoasu on tärkeä. Käytä hyvää työhakemuspohjaa ja verkkotyökalua kauniin viestin kirjoittamiseen.

Katso myös muut CV-esimerkkimme, jos tarvitset apua vahvan CV:n kirjoittamiseen.

Älä anna unelmiesi työpaikan odottaa

Hae heti ja luottavaisin mielin vahvalla työhakemuksella, joka on käytännössä testattu ja noudattaa kaikkia HR-päälliköiden (kirjoittamattomia) sääntöjä.

author avatar
Kirjoittanut
Joost Buitenhof
Joost aloitti rekrytoinnin parissa jo opiskellessaan liiketaloutta, ja osa-aikatyö rekrytoijana osoittautui niin hyväksi, että valmistuttuaan hän työskenteli kokoaikaisena rekrytoijana suuressa rekrytointitoimistossa. Lopulta Joostista tuli rekrytoinnin johtaja. Ajan myötä hänen halunsa uusiin haasteisiin kasvoi. Nyt hän käyttää HR- ja rekrytointiosaamistaan tekstien kirjoittamiseen ja arviointiin, mikä on jännittävä uusi käänne hänen ammattiurallaan.