Työhakemusesimerkki: Päällikkö

Johtotehtävään tähtäävä työhakemus vaatii loogisen ja harkitun rakenteen. Viestin on oltava oleellinen ja fiksusti laadittu. Mutta miten tämä onnistuu? Työhakemus on mahdollisuutesi esitellä itsesi ja kertoa, miksi olet sopiva ehdokas. Päällikön työhakemusesimerkissämme näytämme, miten tämä saavutetaan. Jaamme myös hyödyllisiä vinkkejä ja virheitä, joihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Luo työhakemus nyt
CV-esimerkit Päällikkö

Miten kirjoittaa päällikön työhakemus?

Päällikkönä sinulla voi olla monenlaisia tehtäviä ja vastuita, mukaan lukien:

 • projektien suunnittelu
 • henkilöstön ohjaaminen ja motivointi
 • työntekijöiden kysymyksiin vastaaminen
 • tavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta
 • suunnitelmien laatiminen
 • yhteydenpito eri sidosryhmiin

Näissä tehtävissä suoriutuaksesi sinun on omattava hyvät johtamis- ja viestintätaidot sekä strategista ajattelukykyä. Sinun on oltava erittäin päättäväinen ja pystyttävä työskentelemään hyvin paineen alla. Olet konfliktitilanteiden ratkaisija.

Päällikön työhakemuksessa tärkeää on tuoda hyvin esille kokemuksesi vastaavanlaisista tehtävistä ja niihin liittyvistä kompetensseista. Kirjoita konkreettisista tilanteista, jotka osoittavat, kuinka et ainoastaan osaa johtaa tiimejä, vaan myös saavuttaa positiivisia tuloksia ja myötävaikuttaa hyvään yrityskulttuuriin ja organisaation kasvuun.

Tee työhakemuksesta päällikkökohtainen

Päällikön tarkoitus jokaisessa yrityksessä on varmistaa, että työt sujuvat hyvin. On olemassa paljon erilaisia päälliköitä. Tässä muutama esimerkki:

 • myyntipäällikkö
 • toimipistepäällikkö
 • tuotepäällikkö
 • projektipäällikkö
 • logistiikkapäällikkö

Lisäksi päälliköitä on eri tasoilla, kuten operatiivinen johto, keskijohto ja ylin johto. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että työhakemuksesi vastaa juuri niitä tehtäviä ja kompetensseja, jotka ovat tarpeen kyseiselle tehtävälle.

Kaikki tehtävät ovat erilaisia. Hankkiaksesi parhaat mahdollisuudet unelmatyöhösi sinun on kirjoitettava räätälöity työhakemus. Yhdessä johtotehtävässä painopiste voi olla operatiivisten prosessien johtamisessa, kun taas toisessa painopiste on strategisessa suunnittelussa. Ainoastaan mukauttamalla työhakemuksesi voit osoittaa olevasi juuri sopiva ehdokas.

Työhakemusesimerkki: Päällikkö

Aivan ensiksi tarvitset vakuuttavan CV:n, jotta hakusi päällikön tehtävään olisi realistinen. Katso tarvittaessa CV-esimerkit, joista saat inspiraatiota. Erityisesti vinkkimme blogitekstimme päällikön CV-esimerkistä voi olla hyödyksi.

Tässä hyvä esimerkki päällikön työhakemuksesta:

Janne Heikkinen
Mäntytie 78, 33100 Tampere
+358 41 345 6789
[email protected]

Liisa Koskinen
FinPro Advisors Oy
Linnankatu 12, 20100 Turku

Hei Liisa

Olen kokenut johtaja yli 10 vuoden kokemuksella ja todistetulla menestyksellä monipuolisten tiimien johtamisessa. Olen kiinnostunut tuomaan strategisen johtamisen ja operatiivisen optimoinnin osaamiseni yritykseenne. Kokemukseni liiketoimintastrategioiden kehittämisessä ja tiimien ohjaamisessa voisi mielestäni mahdollistaa välittömän positiivisen vaikutuksen organisaatiossanne.

Lähestymistapani yhdistää analyyttiset taidot yksilöiden kehitykseen, minkä ansiosta olen johtanut tiimejä suorituksiin, jotka eivät ainoastaan ole täyttäneet asetettuja tavoitteita, vaan myös vahvistanut yrityskulttuuria. Nykyisessä tehtävässäni olen suoraan myötävaikuttanut operatiivisen tehokkuuden parantamiseen 20 %:lla. Tämän tuloksen saavutin ottamalla käyttöön Lean-johtamisperiaatteet optimoidakseni tuotantoprosessin eri tasoja. Nämä parannukset olivat suoraa seurausta kriittisestä ja analyyttisestä ajattelustani sekä innovatiivisten ratkaisuiden suunnittelusta ja toteutuksesta.

Läpinäkyvyys ja sitoutuminen kuuluvat johtamistyyliini. Tämän ansiosta osaan rakentaa luottamusta tiimin jäsenten välille ja motivoida tiimiä ylittämään tavoitteet. Olen avoin palautteelle ja kuuntelen aktiivisesti tiimini tarpeita, mikä on luonut työympäristön, jossa kaikki tuntevat itsensä arvostetuiksi ja motivoiduiksi yhteisissä tavoitteissamme.

Tuon mukanani tärkeitä taitoja ja kokemusta projekti- ja henkilöstöjohtamisesta sekä laajaa tietämystä tuotantoprosesseista. Tämän ansiosta voin helposti tehdä strategisia päätöksiä, jotka vastaavat tavoitteisiin ja uusimpiin teknologisiin kehityksiin.

Olen vakuuttunut, että proaktiivinen lähestymistapani ja todistetut johtamistaitoni toisivat teille suurta lisäarvoa. Odotan innolla mahdollisuutta jakaa visioni ja ideani henkilökohtaisessa keskustelussa ja tutkia yhdessä, kuinka voisin myötävaikuttaa yrityksenne menestyksen ja kasvun jatkamiseen.

Ystävällisin terveisin

Janne Heikkinen

Hyvä rakenne päällikön työhakemuksessa

Päälliköt ovat yleensä tuloskeskeisiä, ja tuloskeskeisyyden tulisi olla myös päällikön työhakemuksen pääviesti. Jotta työhakemus olisi miellyttävä lukukokemus, sen on myös oltava loogisesti jäsennelty ja muotoiltu.

Hyvä työhakemuksen rakenne näyttää tältä:

 • yhteystiedot
 • tervehdys
 • johdanto
 • pääteksti
 • loppukappale
 • lopetus

Yhteystiedot

Ilmoita aina omat henkilötietosi ylimpänä. Sen alle lisätään yhteyshenkilösi tiedot sekä paikka ja päivämäärä. Tavoitteena on antaa työnantajalle kaikki tarvittavat yhteystiedot, joilla sinuun saa helposti yhteyden.

[Etu- ja sukunimi]
[Katuosoite]
[Postinumero ja kaupunki]
[Puhelinnumero]
[Sähköpostiosoite]

[Paikka, kirjoituspäivä]

[Yhteyshenkilön nimi]
[Yhteyshenkilön tehtävänimike]
[Yrityksen nimi]
[Yrityksen osoite]

Tervehdys

Päällikkönä on tärkeää antaa itsestään ammattimainen kuva. Onneksi suomalaisittain tervehtiminen on sangen helppoa: turvallinen valinta on ”Hei + etunimi”, mikä on tyyliltään samaan aikaan neutraali ja ammattimainen.

Pyri myös aina osoittamaan viesti tietylle henkilölle. Ihmiset lukevat mielellään oman nimensä. Lisäksi osoitat nähneesi vaivaa selvittääksesi, kuka lukee työhakemuksesi.

Johdanto

Johdanto on tärkeä. Sen on vakuutettava lukija, sillä se suurimmilta osin määrittelee sen, kuinka hyvin viestisi loppuosa luetaan. Tavoitteena on herättää lukijan kiinnostus ja uteliaisuus koko sisältöön.

Keksi vahva avauslause. Anna lyhyt kuvaus kokemuksestasi sekä taidoistasi ja kerro, mitä osaat erityisen hyvin. Myy osaamisesi. Käytä aktiivista, energistä kieltä – älä tylsiä tai epämääräisiä ilmauksia. Pysy kuitenkin aina asiallisena ja muodollisena.

Pääteksti

Viestin keskiosa koostuu yleensä 2–3 kappaleesta. Siinä kerrotaan merkityksellisistä kokemuksista, taidoista ja muista pätevyyksistä, joka vakuuttaa rekrytoijan hakijan soveltuvuudesta. Älä pelkästään kerro, missä olet työskennellyt, vaan myös olennaisista projekteista, joita olet johtanut. Ilmoita, mitä tuloksia ja saavutuksia olet saanut aikaan. Yritä ilmaista tämä prosentteina ja lukuina, sillä se selkeyttää ja konkretisoi hyötysi organisaatiossa.

Loppukappale

Työhakemuksesi viimeisen kappaleen tulee kuulostaa päättäväiseltä ja samalla ystävälliseltä. Voit kiittää lukijaa hakemuksesi lukemisesta ja ilmoitta, että keskustelisit mielelläsi soveltuvuudestasi tarkemmin henkilökohtaisessa keskustelussa.

Vinkkejä hyvään päällikön työhakemukseen

Pelkästään yllä olevalla tiedolla voit luoda vahvan työhakemuksen. Tässä kuitenkin vielä muutama vinkki, joilla voit parantaa viestiäsi:

 • Räätälöity työhakemus: Tutustu hakemaasi työpaikkaan hyvin. Kuten jo mainitsimme, johtotehtäviä on monia. Jokainen tehtävä on erilainen erilaisine vaatimuksineen. Laadi CV:si ja työhakemuksesi aina mahdollisimman kohdennetusti.
 • Innostunut kirjoitustyyli: Kerro, miksi olet kiinnostunut juuri tästä tehtävästä ja yrityksestä.
 • Vain yksi sivu: Älä tee työhakemuksestasi sivua pidempää. Liian pitkä teksti hukuttaa mielenkiinnon.
 • Selkeä tarina: Viestissäsi on oltava selkeä rakenne: johdanto, ydin ja lopetus.
 • Ei kirjoitusvirheitä: Varmista, että työhakemuksesi on siististi muotoiltu ilman kirjoitusvirheitä. Käytä tarvittaessa työhakemuspohjaa.

Johtopäätös

Toivottavasti tämän artikkelin vinkit tarjosivat sinulle oivalluksia, joiden avulla luot voitokkaan päällikön työhakemuksen. Tärkeintä on, että mukautat viestisi jokaiseen hakemaasi työpaikkaan ja sen erityisvaatimuksiin. Tarvitsetko apua? Katso tähän työhakemukseen liittyvät CV-esimerkit ja pohjat. Onnea työnhakuun!

Älä anna unelmiesi työpaikan odottaa

Hae heti ja luottavaisin mielin vahvalla työhakemuksella, joka on käytännössä testattu ja noudattaa kaikkia HR-päälliköiden (kirjoittamattomia) sääntöjä.

author avatar
Kirjoittanut
Ronald Sterk
Työmarkkinaviestinnän ja HR:n asiantuntijana Ronald Sterk tuo mukanaan valtavan määrän tietoa rekrytoinnista ja unelmaduunin löytämisestä. Syvällisellä tietämyksellään vakuuttavien työpaikkailmoitusten, CV:iden ja hakemusten kirjoittamisesta hän on erittäin arvokas tiedonlähde jokaiselle, joka haluaa erottua työmarkkinoilla. Ronaldin näkemyksillä yrityksen tarpeista ja kyvyllä korostaa hakijoiden ainutlaatuisia ominaisuuksia työn löytäminen onnistuu helpommin.