Resume vai CV: 5 tärkeää eroa ja vinkkiä

Author Ronald Sterk
Kirjoittanut: Ronald Sterk
Author Joost Buitenhof
Muokannut: Joost Buitenhof
Resume vai CV: 5 tärkeää eroa ja vinkkiä

Tarvitsetko resumen vai CV:n? Entä mitä eroa niillä on? Ne ovat kumpikin asiakirjoja, joilla esitellään työ- ja koulutustaustaa rekrytoijille. Vaikka termejä käytetään usein ristiin, niiden välillä on merkittäviä eroja. Jos haet töitä ulkomailla, erot on syytä tiedostaa, jottei hakemustasi hylätä saman tien. Tässä artikkelissa tarkastelemme CV:n ja resumen eroja, jotta voit päättää, mikä asiakirja vie sinut kohti onnistunutta työhakemusta.

Resume vai CV?

Suurin ero CV:n ja resumen välillä on niiden tarkoitus ja määritelmä. CV tarjoaa katsauksen kaikkein merkityksellisimpiin kokemuksiin ja taitoihin, kun taas ansioluettelo esittää vain tiettyihin tehtäviin liittyvät kokemukset ja taidot. CV:tä käytetään Euroopassa ja resumeta Amerikassa sekä Kanadassa. Kun Amerikassa ja Kanadassa puhutaan CV:stä, tarkoitetaan sillä usein akateemista CV:tä, joka on paljon pidempi ja yksityiskohtaisempi kuin meidän tuntemamme CV.

Erot CV:n ja resumen välillä

On kolme asiakirjaa, joiden erot on hyvä tietää.

 • CV: eli ansioluettelo, käytetään Suomessa ja muualla Euroopassa.
 • Resume: pääosin amerikkalainen ja kanadalainen nimitys ansioluettelolle.
 • Akateeminen CV: eli curriculum vitae, käytetään akateemisten tehtävien hakemiseen Amerikassa ja Kanadassa.

Alla olemme esittäneet taulukon kaikista tärkeistä eroista:

CVResume(Akademisk) CV
Sijainti
 • Eurooppa
 • Iso-Britannia
 • Irlanti
 • Uusi-Seelanti
 • Yhdysvallat
 • Kanada
 • Etelä-Afrikka
 • Australia
 • Yhdysvallat
 • Kanada
Työtehtävät
Kaikki tehtävät kaikilla aloilla
 • Yritys
 • Hallitus
 • Yliopistot
 • Tutkimustoiminta
Pituus
1 - 2 sivua
1 sivu
Ei rajoitusta
Yksityiskohdat
Keskittyy olennaisimpiin tietoihin.
Vain asiaankuuluvat tiedot.
Paljon yksityiskohtaisempi. Sisältää kaikki tiedot kaikista koulutuksistasi ja työkokemuksistasi.
Tavoite
Antaa yleiskatsaus kokemuksistasi ja taidoistasi.
Osoittaa hakijan työkokemus ja taidot, jotka liittyvät haettavaan tehtävään.
Kokonainen ja kattava katsaus koko ammatilliseen uraan, mukaan lukien kaikki koulutukset. Ei rajoitu vain olennaisimpiin tietoihin.
Asettelu
Moderni, asiallinen tai luova. Paljon suunnittelun vapautta.
Moderni, yritysmäinen tai luova. Kohtuullinen suunnittelun vapaus.
Erittäin muodollinen, klassinen ja konservatiivinen muotoilu. Enimmäkseen mustaa ja valkoista.
Kieli
Virallinen, asiallinen
Informatiivinen. Käyttää aktiivisia lauseita ja tehokasta kieltä.
Hyvin muodollinen, asiallinen ja hienovarainen.
Sovitus
Keskittyy mahdollisimman paljon haettavaan työpaikkaan.
Keskittyy täysin haettavaan työpaikkaan. Sisältää vain olennaiset tiedot.
Ei ammattikohtainen. Sisältää kaikki tiedot koko urastasi.
Pakolliset osiot
 • Yhteystiedot
 • Profiili
 • Työkokemus
 • Koulutus
 • Taidot
 • Yhteystiedot
 • Profiili tai uratavoite
 • Työkokemus (tärkeimmät saavutukset ja tulokset)
 • Koulutus
 • Taidot
 • Yhteystiedot
 • Työkokemus (yksityiskohtaisesti eriteltynä)
 • Kaikki kurssit
 • Julkaisut
 • Seminaarit, konferenssit
 • Näyttelyt
 • Palkinnot
 • Todistukset
 • Vapaaehtoistyö
 • Suosittelijat
Valinnaiset osiot
 • Työharjoittelut
 • Kielet
 • Kurssit
 • Todistukset
 • Harrastukset ja kiinnostuksen kohteet
 • Julkaisut
 • Vapaaehtoistyö
 • Suosittelijat
 • Työharjoittelut
 • Kielet
 • Kurssit
 • Todistukset
 • Palkinnot
 • Hankkeet
 • Julkaisut
 • Henkilökohtainen lausunto (samanlainen kuin profiili)
 • Taidot
 • Kiinnostuksen kohteet

Tarvitsetko CV:n, resumen vai akateemisen CV:n?

Jos teet CV:tä englanniksi, saatat miettiä, tarvitsetko CV:n, resumen vai akateemisen CV:n. Tässä selvennys:

 • CV: Käytä CV:tä, kun haet työpaikkaa Euroopassa. Ei ole väliä, minkä tyyppiseen tehtävään haet. CV:tä käytetään kaikenlaisiin työtehtäviin (yritys, julkinen sektori tai yliopistotehtävät).
 • Resume: Käytä resumeta, kun haet työpaikkaa Amerikassa tai Kanadassa tietystä yrityksestä tai julkishallinnosta.
 • Akateeminen CV: Amerikkalaista CV:tä eli curriculum vitaeta tai akateemista CV:tä käytetään akateemisesti, kun halutaan korostaa tutkimuksia, julkaisuja ja saavutuksia. Sitä käytetään Amerikassa ja Kanadassa. Amerikkalainen CV sisältää kaikki tiedot hakijan koko urasta.

CV:n määritelmä ja tarkoitus

On tärkeää korostaa, että ero CV:n ja ansioluettelon välillä on riippuu täysin asiayhteydestä. Tässä vielä selvennyt:

Mikä on CV?

CV on lyhenne sanoista curriculum vitae. Se on latinaa ja tarkoittaa elämänkulkua. Kyseessä on 1–2 sivun pituinen asiakirja, jossa annetaan yhteenveto hakijan työkokemuksesta, koulutuksesta, taidoista ja muista henkilökohtaisista tiedoista.

Suomessa ei yleensä käytetä termiä ansioluettelo eikä etenkään curriculum vitae. Yleisimmin puhutaan CV:stä.

Mikä on CV?
Mikä on CV ja mistä kyseinen kirjainpari tulee? Miltä mahtaa näyttää ja mitä sisältää hyvä CV? Lisätietoja ja vinkkejä saat tästä artikkelista.
Lue artikkeli

Mikä on CV:n tarkoitus?

CV:n tarkoitus on tehdä lukijaan vaikutus kuvailemalla työkokemusta, koulutusta, taitoja ja muita asiaankuuluvia tietoja. Sillä pyritään vakuuttamaan työnantaja siitä, että hakija on sopiva ehdokas avoimeen tehtävään.

Resumen määritelmä ja tarkoitus

Oikea tapa kirjoittaa resume

Resume voidaan kirjoittaa kolmella eri tavalla: resume, résumé tai resumé. Ero on siis akuuttien käytössä (e-kirjaimen yläpuolella oleva viiva). Yleisin kirjoitusasu on ilman viivoja. Kaksi muuta muotoa eivät ole virheellisiä, mutta niitä käytetään harvemmin.

Mikä on resumen merkitys?

Resume on asiakirja, jossa esitellään sellaiset tiedot työkokemuksesta, koulutuksesta ja taidoista, jotka ovat merkityksellisiä haettavan tehtävän kannalta. Resume rajoittuu usein yhteen sivuun, jolle kaiken olennaisen tiedon on mahduttava. Sitä käytetään pääasiassa Pohjois-Amerikassa.

Mikä on resumen tarkoitus?

Ansioluettelon tarkoitus on luetella haetun työtehtävän kannalta merkitykselliset kokemukset, taidot ja tiedot. Se on lyhyt ja ytimekäs yhden sivun yhteenveto, jonka tarkoituksena on vakuuttaa rekrytoijat ja potentiaaliset työnantajat soveltuvuudestasi työtehtävään.

Vinkkejä CV:n tai resumen kirjoittamiseen

Kuten onkin jo käynyt ilmi, CV:n ja resumen välillä on tärkeitä eroja. Asiakirjoilla on kuitenkin myös paljon yhteistä. Tässä muutamia hyödyllisiä vinkkejä CV:n tai resumen kirjoittamiseen:

 1. Kronologinen järjestys: Myös resumessa tiedot esitetään käänteisessä kronologisessa järjestyksessä. Uusimmat kokemukset mainitaan ylimpänä, mistä jatketaan aiempiin tehtäviin. Tämä koskee kaikkia osioita.
 2. Luo CV:stä mahdollisimman olennainen: Resumen kohdalla tämä pätee erityisesti, sillä siihen sisällytetään ainoastaan todella kohdennettuja kokemuksia ja keskeisiä saavutuksia, jotka liittyvät jollain tapaa haettuun työhön. Myös CV:ssä tulee mainita vain tehtävään liittyvä olennainen työkokemus.
 3. Tee ulkoasusta moderni: Sekä CV:ssä että ansioluettelossa käytetään usein modernia, ammattimaista CV-pohjaa. Voit olla luova ja käyttää esimerkiksi väriä – kuitenkin hillitysti.

5 tärkeää vinkkiä resumen kirjoittamiseen

Aiotko hakea työpaikkaa Amerikassa tai Kanadassa resumella? Varmista, että CV:si täyttää seuraavat vaatimukset:

 1. Älä laita kuvaa resumeen. Amerikassa ja Kanadassa on tiukat säädökset liittyen kuvien tai muun syrjintään johtavien tietojen lisäämiseen. Painopisteen täytyy olla kokemuksessa ja taidoissa, ei siinä, miltä joku näyttää.
 2. Älä kirjoita profiilia, vaan ns. uratavoite tai -yhteenveto. Resumeen ei lisätä profiilia, vaan joko ”resume summary” tai ”resume objective”. Jos sinulla on paljon työkokemusta, kirjoita yhteenveto; muussa tapauksessa kirjoita tavoite. Molempien osioiden tarkoitus on 2–3 lauseella vakuuttaa rekrytoija pätevyydestäsi. Uratavoite-osiossa kerrot, mitä haluat saavuttaa hakemassasi tehtävässä.
 3. Kirjoita itsevarmasti. Erityisesti Amerikassa työnantajat odottavat hakijalta itseluottamusta, innostusta ja vakuuttavuutta. Kirjoita siis tavalla, joka ei välttämättä ole täysin muodollinen, mutta joka välittää väkevää itseluottamusta.
 4. Käytä työpaikkailmoituksen avainsanoja. Amerikassa lähes jokainen yritys käyttää erityistä ohjelmistoa (ATS), joka automatisoi suurimman osan rekrytointiprosessista. Kun haet työpaikkaa, resumesi arvioidaan automaattisesti ohjelmiston toimesta. Jos se ei vastaa tiettyjä tehtävävaatimuksia, saatat tulla automaattisesti hylätyksi. Jos et sisällytä tärkeitä työpaikkailmoituksen avainsanoja resumesi, et välttämättä pääse jatkoon. Näitä voivat olla tärkeät henkilökohtaiset ominaisuudet tai taidot, jotka ilmoituksessa on mainittu.
 5. Mainitse keskeiset saavutukset. Resumessa on tyypillistä kirjoittaa vähintään yksi ”key achievement” kunkin työkokemuksen yhteydessä. Tämä saadaan aikaan yhdellä lauseella, kuten ”Otin käyttöön asian X, minkä myötä liikevaihto kasvoi 15 %:lla 12 kuukauden aikana.”.

Yhteenveto

 • Eurooppalaisessa kontekstissa CV ja resume tarkoittavat yleisesti ottaen samaa. Amerikassa tai Kanadassa CV tarkoittaa usein akateemista ansioluetteloa.
 • Kun haet työpaikkaa Amerikassa tai Kanadassa, kirjoita resume: pidä se tiiviinä ja mainitse oleelliset asiat.
 • Akateemisiin tehtäviin Amerikassa tai Kanadassa kirjoitetaan curriculum vitae: Anna kattava kuva koko urastasi. Akateemisia tehtäviä ovat esimerkiksi opetus- ja tutkimusalat.
 • Resumeen ei lisätä kuvaa eikä profiilia. Sen sijaan kirjoitetaan ”resume objective” tai ”resume summary”.
 • Akateeminen CV eroaa monella tavalla CV:stä ja resumesta. Se on laajempi ja sitä käytetään vain tiettyihin tehtäviin haettaessa.
 • Jos haet työpaikkaa Euroopassa ja Uudessa-Seelannissa, kirjoita CV. Eurooppalainen CV on lähes identtinen amerikkalaisen resumen kanssa.
 • Australiassa ja Etelä-Afrikassa CV ja resume ovat keskenään identtisiä: molemmissa mainitaan uran oleellisimmat asiat.

Toivottavasti tämän artikkelin myötä sait selvyyden CV:n ja resumen eroihin. Suosittelemme aina varmistamaan viimeisimmät ohjeet tarvitsemastasi asiakirjasta.

Tee täydellinen CV kolmessa vaiheessa

Päihitä kilpailijat täydellisellä CV:llä. Tutustu asiantuntijoiden uravinkkeihin ja paranna mahdollisuuksiasi saada työpaikka.

author avatar
Kirjoittanut
Ronald Sterk
Työmarkkinaviestinnän ja HR:n asiantuntijana Ronald Sterk tuo mukanaan valtavan määrän tietoa rekrytoinnista ja unelmaduunin löytämisestä. Syvällisellä tietämyksellään vakuuttavien työpaikkailmoitusten, CV:iden ja hakemusten kirjoittamisesta hän on erittäin arvokas tiedonlähde jokaiselle, joka haluaa erottua työmarkkinoilla. Ronaldin näkemyksillä yrityksen tarpeista ja kyvyllä korostaa hakijoiden ainutlaatuisia ominaisuuksia työn löytäminen onnistuu helpommin.