Työhakemusesimerkki: Sairaanhoitaja

Sairaanhoitajalla on erittäin tärkeä rooli yhteiskunnassa. Hän on korvaamaton lenkki ihmisten päivittäisessä hoidossa. Sairaanhoitajan työn saamiseksi sinun tulee osoittaa omaavasi oikeat taidot sekä intohimoa ihmisten hoitoon. Tässä artikkelissa näytämme, kuinka voit tehokkaasti välittää nämä tiedot sairaanhoitajan ammattimaisella esimerkkityöhakemuksella.

Luo työhakemus nyt
CV-esimerkit Sairaanhoitaja

Mainitse nämä sairaanhoitajan työhakemuksessa

Sairaanhoitaja tarjoaa korkealaatuista hoitoa, johon voi lukeutua esimerkiksi:

 • potilaiden hoidon koordinointi, seuranta ja kehittäminen
 • haavojen hoito
 • lääkkeiden annostelu
 • elintoimintojen tarkkailu
 • lääkäreiden avustaminen diagnostiikassa ja hoidoissa
 • yhteistyö muiden hoitajien kanssa
 • lääketieteelliset toimenpiteet, kuten verinäytteiden otto, verenpaineen mittaus
 • potilaiden ja heidän perheidensä informointi ja tukeminen.

Näiden tehtävien suorittamiseksi tarvitaan todellista empatiakykyä. Sinun on pystyttävä viestimään tehokkaasti potilaiden, perheiden ja kollegoiden kanssa. Tarvitset ratkaisuorientoituneen asenteen ja kyvyn työskennellä kovan paineen alla. Anna käytännön esimerkkejä tai anekdootteja, jotka kielivät päätöksenteko- ja paineensietokyvyistäsi sekä joustavuudestasi.

Sairaanhoitajan työhakemuksessa on tärkeää korostaa näitä ominaisuuksia ja kompetensseja selkeästi. Osoita, kuinka sitoutuneisuutesi ja tietämyksesi edistävät potilaiden hyvinvointia.

Työhakemusesimerkki: Sairaanhoitaja

Hyvän työhakemuksen lähtökohta on kohdennettu CV. Voit hyödyntää jotakin CV-esimerkeistämme – katso vaikka CV-esimerkki sairaanhoitajalle. Kun olet luonut CV:si, on aika kirjoittaa vakuuttava työhakemus. Tässä on esimerkki, jota voit käyttää inspiraationa:

Anna Laaksonen
Koivukatu 10, 40100 Jyväskylä
+358 44 123 4567
[email protected]

Petri Mäkinen
Pihlajalinna Oyj
Kalevankatu 15, 00100 Helsinki

Hei Petri

Hoitaessani potilaita yhdistän aina asiantuntemukseni, empatiani ja nopean toimintakykyni haastavissa tilanteissa. Tavoitteeni on tarjota jokaiselle potilaalle kunnioittavaa ja ammattitaitoista hoitoa. Tästä syystä uskoisin olevani positiivinen panos organisaationne hoitotiimiin.

Minulla on laajaa kokemusta kaikista tärkeistä hoitotehtävistä. Näihin kuuluvat muun muassa haavojen hoito, lääkkeiden antaminen, elintoimintojen seuranta ja lääkäreiden avustaminen. Kykyäni sopeutua nopeasti kiireisiin työympäristöihin ja syvällistä kliinistä asiantuntemustani hyödyntäen pystyn asettamaan prioriteetteja, mikä mahdollistaa potilaiden hoidon kovassakin paineessa.

Kliinisten taitojen lisäksi tärkeänä pidän yhteydenpitoa potilaisiin ja heidän perheisiinsä. Varmistamalla kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen kokemuksen saan potilaat tuntemaan olonsa välitetyiksi hoidon aikana. Koen, että hoitajien empaattisuudella on suuri vaikutus potilaan koko toipumisprosessissa.

Teen säännöllisesti tiivistä yhteistyötä lääkäreiden ja muiden hoitajien kanssa hoitosuunnitelmien laatimiseksi. Tärkeiden tietojen jakaminen lääkäreiden ja muiden hoitajien kanssa on avain parhaan mahdolliseen hoitoon. Tämä paitsi nopeuttaa toipumista myös parantaa potilastyytyväisyyttä.

Huollan ammatillista kehitystäni pysyäkseni ajan tasalla terveydenhuollon uusimmista kehityksistä. Osallistun säännöllisesti kursseille ja koulutuksiin terävöittääkseni tietojani ja osaamistani.

Keskustelisin mielelläni henkilökohtaisesti kanssanne siitä, kuinka kokemukseni ja omistautumiseni voisivat edistää organisaationne tavoitteita ja potilaiden hyvinvointia.

Ystävällisin terveisin

Anna Laaksonen

Hyvä rakenne sairaanhoitajan työhakemukselle

Sairaanhoitajan työhakemuksen kirjoittaminen vaatii hyvän ja harkitun rakenteen. Varmista, että työhakemuksesi sisältää seuraavat osat:

Yhteystiedot

 • Mainitse heti ensimmäisenä omat yhteystietosi: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 • Lisää vastaanottajan ja organisaation nimi.

Tervehdys

 • Tervehdi henkilöä, joka vastaanottaa hakemuksesi.
 • Parasta on tervehtiä henkilöä nimeltä. Jos organisaatio on erittäin suuri, vastuuhenkilö ei välttämättä ole tiedossasi, jolloin voit pitää tervehdyksen yleisluontoisena.

Johdanto

 • Johdannossa tulee selvästi ilmaista, kuka olet ja miksi haet työpaikkaa.
 • Kirjoita ensimmäinen kappale omaperäisesti. Tämä suurelta osin määrittelee sen, luetaanko hakemuksesi loppuosa.
 • Ensimmäisen kappaleen tarkoitus on herättää lukijan kiinnostus ja viestisi sisältöön. Kiinnitä erityistä huomiota ensimmäisen lauseeseen.
 • Kerro henkilökohtaisista tavoitteistasi, intohimoistasi sekä kokemuksestasi ja yritä löytää niistä yhteys hakemaasi työhön.

Pääteksti

 • Kerro kahdessa tai kolmessa keskikappaleessa, miksi juuri sinä olet sopiva henkilö tehtävään.
 • Osoita, että aiemmat kokemuksesi vastaavat työnantajan odotuksia.
 • Kuvaile selkeästi olennaiset pätevyytesi, kokemuksesi, osaamisesi ja taitosi, jotka vastaavat hakemasi työpaikan erityisvaatimuksia.
 • Anna tarvittaessa konkreettisia esimerkkejä aiemmista kokemuksistasi sekä siitä, miten ne ovat edistäneet potilaidesi yleistä hyvinvointia.
 • Kerro tavoitteistasi sekä toiveistasi organisaatiossa ja mitä arvoa voisit tuoda.

Lopetus

 • Viimeinen kappale tekee työhakemuksesi yksittäisistä osioista yhtenäisen kokonaisuuden.
 • Ilmaise halukkuutesi henkilökohtaiseen haastatteluun, jossa voit kertoa lisää kiinnostuksestasi. Pidä sävy ammattimaisena ja kohteliaana.

Tätä rakennetta seuraamalla voit helposti luoda kiinnostavan työhakemuksen, joka tekee hyvän ensivaikutelman ja herättää rekrytoijan mielenkiinnon.

Jos sinulla ei ole kokemusta sairaanhoitajana, vakuuttava työhakemuksen kirjoittaminen on entistä tärkeämpää. Kerro, mitkä ominaisuudet tekevät sinusta sopivan hakijan. Näitä voivat olla esimerkiksi kärsivällisyys, tarkkuus, ystävällinen asenne ja joustavuus. Mainitse myös opintojesi ja työharjoittelujesi aikana hankkimia kokemuksia.

Sairaanhoitajan työhakemus ilman työkokemusta

Sairaanhoitajista on huutava pula. Koska kysyntää on, sinun kirjoitettava hyvä työhakemus erottautuaksesi muista hakijoista. Jos sinulla on vain vähän tai ei ollenkaan työkokemusta, keskity seuraaviin asioihin:

 • Koulutus: Sairaanhoitajana työskentely vaatii virallisen koulutuksen. Kerro, mitä olet oppinut koulutuksen aikana. Mainitse käytännön esimerkkejä, jotka osoittavat tärkeitä, työssä sovellettavia taitoja.
 • Työharjoittelut: Todennäköisesti olet suorittanut työharjoitteluja opintojesi aikana. Se on olennaista työkokemusta. Sanoita työharjoittelusi opit kiinnostavalla tavalla.
 • Empatia ja myötätunto: Kliinisten taitojen lisäksi sinun on myös oltava empaattinen työkaveri ja hoitaja. Lempeä luonne on hoitotyössä tärkeää ja arvostettua, joten muista mainita se.
 • Motivaatio: Kirjoita kiinnostuksestasi sairaanhoitajan työhön. Voit esimerkiksi kertoa, miten päädyit juuri tähän ammattiin. Tee hakemuksestasi persoonallinen ja motivaatiota tihkuva.

Vinkit työhakemukseen

 • Työhakemuksen kohdentaminen: Sairaanhoitajan työnkuva voi vaihdella suuresti eri työnantajien välillä. Jos haluat parantaa mahdollisuuksiasi saada kutsu haastatteluun, sinun on mukautettava työhakemustasi (ja CV:täsi) jokaisen työpaikkailmoituksen erityisvaatimuksiin.
 • Kehitys: Kerro, miten haluat kehittyä sekä oppia ja että olet aina valmis palautteelle.
 • Kiinnostus työhön: Tutustu huolellisesti yritykseen, josta haet työpaikkaa. Tuo esiin, mitkä asiat yhdistävät sinut kyseiseen työpaikkaan. Kerro, miksi arvostat yrityksen arvoja ja visiota.

Vältä näitä sudenkuoppia

 • Pitkät lauseet: Vältä pitkäveteisiä lauseita. Rekrytoijat käyvät hakemuksesi nopeasti läpi. Sinun on siis nopeasti annettava selkeä kuva siitä, miksi olet sopiva ehdokas – sekä persoonasi että taitojesi osalta.
 • Sekava ulkoasu: Varmista, että CV:si ja työhakemuksesi ulkoasu sopivat yhteen. Käytä tarvittaessa työhakemuspohjaa.
 • Sotkuinen rakenne: Sairaanhoitajana sinun on kiinnitettävä huomiota yksityiskohtiin eikä mitään saa jäädä huomaamatta. Sotkuisuus voi heikentää luottamusta taitoihisi.
 • Kirjoitusvirheet: Sairaanhoitajalta odotetaan tehokasta kommunikointia. Työhakemus on kuin kommunikointitaitojesi peili. Kömpelö kielioppi ja kirjoitusvirheet saavat sinut vaikuttamaan huolimattomalta ja epätarkalta.

Johtopäätös

Toivottavasti tämän artikkelin vinkit ja antoivat sinulle työkaluja sairaanhoitajan loistokkaan työhakemuksen laatimiseen. Jos haluat parantaa mahdollisuuksiasi saada unelmiesi työpaikka, voit käyttää työhakemuksesi tyyliin sopivaa CV-pohjaa.

Älä anna unelmiesi työpaikan odottaa

Hae heti ja luottavaisin mielin vahvalla työhakemuksella, joka on käytännössä testattu ja noudattaa kaikkia HR-päälliköiden (kirjoittamattomia) sääntöjä.

author avatar
Kirjoittanut
Ronald Sterk
Työmarkkinaviestinnän ja HR:n asiantuntijana Ronald Sterk tuo mukanaan valtavan määrän tietoa rekrytoinnista ja unelmaduunin löytämisestä. Syvällisellä tietämyksellään vakuuttavien työpaikkailmoitusten, CV:iden ja hakemusten kirjoittamisesta hän on erittäin arvokas tiedonlähde jokaiselle, joka haluaa erottua työmarkkinoilla. Ronaldin näkemyksillä yrityksen tarpeista ja kyvyllä korostaa hakijoiden ainutlaatuisia ominaisuuksia työn löytäminen onnistuu helpommin.