Sairasloma CV:ssä: mainitakko vai ei? (+ lainsäädäntö)

Sairasloma CV:ssä: mainitakko vai ei? (+ lainsäädäntö)

Kuka tahansa voi sairastua ja onnettomuudet ovat usein pienestä kiinni. Useimmille sairaus ei aiheuta pitkäaikaista vaikutusta elämään. Valitettavasti voi myös käydä niin, että sairastut vakavasti tai joudut vakavaan onnettomuuteen. Erityisesti hakijat, jotka eivät ole voineet työskennellä yli kuutta kuukautta, miettivät, miten heidän tulisi käsitellä tätä aukkoa CV:ssään. Tässä blogissa kerromme, miten mainita sairasloma CV:ssä ja miten se kannattaa tehdä.

Ammattimaisuuden tärkeys CV:ssä

CV on tarkoitettu antamaan työnantajalle yleiskuva ammatillisesta urastasi. Painopiste on olennaisen työkokemuksen, saavutusten ja taitojen korostamisessa. Henkilökohtaisten tietojen minimointi on tärkeää, koska työnantajat ovat ensisijaisesti kiinnostuneita siitä, kuinka voit tuoda arvoa heidän organisaatioonsa. Tästä näkökulmasta voit miettiä, kuinka olennaista on mainita (pitkäaikainen) sairasloma CV:ssä.

Onko sairauden mainitseminen CV:ssä pakollista?

Hakijoiden ei ole pakko informoida potentiaalista työnantajaa CV:n kautta vammasta, kroonisesta sairaudesta tai aiemmasta sairauspäivärahasta. Tietosuojalain mukaan on kuitenkin olemassa ilmoitusvelvollisuus, joka edellyttää, että kerrot omasta aloitteestasi (mahdolliselle) työnantajalle sairaudestasi mikäli se vaikuttaa työsuoritukseesi. Tämä voi olla esimerkiksi, jos tarvitset mukautettuja työaikoja. Jos sairautesi ei vaikuta työhösi, sinun ei tarvitse mainita siitä mitään työhakemuksessasi tai työsuhteen alkaessa.

Jos sairaus tai vamma kuitenkin vaikuttaa työsuoritukseesi, suosittelemme, että et mainitse sitä CV:ssäsi. Käsittele asiaa työhaastattelussa tai ennen palkkaamista.

Älä mainitse sairaslomaa CV:ssä, jos se ei ole tarpeen

Koska mainitseminen ei ole pakollista, suosittelemme välttämään terveystietojen mainitsemista CV:ssä. Sairauden mainitsematta jättäminen voi kuitenkin aiheuttaa aukon CV:ssä. Tässä tapauksessa voit yksinkertaisesti ilmoittaa, että sinulla oli sairasloma ja sen jälkeinen toipumisaika. Voit ilmaista sen näin:

Sairausloma ja toipumisaika
(kuukausi/vuosi – kuukausi/vuosi)

Voi tietenkin olla, että et halua mainita sairaslomaasi CV:ssä lainkaan. Tehokas tapa “täyttää” tai “selittää” CV:n aukko sairauden vuoksi on keskittyä toipumisaikana tekemiisi aktiviteetteihin ja kehitykseen. Tämä voi auttaa selittämään aukon keskittymättä suoraan sairauteen. Tässä on esimerkki siitä, miten tämä voisi olla toteutettu:

Henkilökohtainen kehitys
tammikuu 2022 – joulukuu 2023

  • Olen aktiivisesti työskennellyt ammatillisen kehitykseni parissa osallistumalla useisiin verkkokursseihin ja koulutuksiin [relevantilla alalla tai taidolla].
  • Olen ollut aktiivisesti mukana [organisaation tai projektin nimi], jossa olen voinut käyttää ja kehittää taitojani kuten [mainitse tiettyjä taitoja].
  • Olen osallistunut [mainitse projekti, esimerkiksi blogi, verkkosivusto, taideprojekti jne.], joka liittyy ammattialaani ja jossa olen soveltanut [mainitse hankitut taidot].

Käytä osaamispohjaista CV:tä

Jos sinulla on CV:ssä työttömyysjakso sairaloman takia, voi yli 9 kuukauden aukko herättää kysymyksiä potentiaalisessa työnantajassa. Tästä syystä saatat haluta luoda osaamispohjaisen CV:n. Tässä CV:ssä korostat erityisesti sitä osaamista ja taitoja, jotka ovat tarpeen tietyn tehtävän hyvään suorittamiseen, sen sijaan että kuvailet aiempia työkokemuksiasi.

Voit esimerkiksi mainita tärkeää osaamista haettavalle tehtävälle ja kuvailla käytännön esimerkein ja tilantein, miten olet käyttänyt tai kehittänyt näitä taitoja. Tämä voi olla vapaaehtoistyön, kurssien, itseopiskelun tai itse perustamiesi projektien kautta.

Osaamispohjaisen CV:n kirjoittaminen
Osaamispohjainen CV soveltuu sinulle erinomaisesti, jos CV:ssäsi on aukko tai jos olet vaihtamassa alaa. Katso, miten vakuutat osaamispohjaisella CV:llä.
Lue artikkeli

Anna positiivinen käännös sairaustilanteellesi

Vaikka CV:n tulisi olla tiivis, tarjoaa rekrytointiprosessi mahdollisuuden olla avoin (aiemmasta) terveydentilastasi. Jos työnantaja kutsuu sinut työhaastatteluun, harkitse sairauden mainitsemista, jos se vaikuttaa tehtävään tai työtehtäviisi kyseisessä tehtävässä. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden selventää terveydentilaasi ja vastata mahdollisiin kysymyksiin.

Kerro, kuinka olet henkilökohtaisesti kasvanut terveyshaasteiden myötä. Työhaastattelussa voit selkeästi yhdistää terveydentilasi ja tehtävän. Kerro, miten kokemuksesi terveysongelman kanssa on auttanut sinua voittamaan esteitä, joita voisit hyödyntää myös työelämässä. Tai kuinka terveydentilasi ei haittaa työssäsi.

Lainsäädäntö ja työnantajan velvollisuudet

On tärkeää huomata, että monissa maissa on voimassa syrjintää koskevat lait, jotka kieltävät työnantajia syrjimästä terveydentilan ja fyysisten tai geneettisten ominaisuuksien perusteella. Työnantajilla on velvollisuus arvioida hakijoita reilusti heidän taitojensa ja kokemuksensa perusteella, riippumatta terveydentilasta.

Vaikka laki kieltää syrjinnän näillä perusteilla, valitettava tosiasia on, että sitä tapahtuu silti. Tästä syystä suosittelemme myös, ettet mainitse sairauttasi, ellei sinua siihen velvoiteta.

Kuinka palata työmarkkinoille sairasloman jälkeen?

Kun palaat työelämään sairausjakson jälkeen, harkitse CV:si vahvistamista esimerkiksi käymällä kursseja tai osallistumalla asiaankuuluvaan täydennyskoulutukseen kovien tai pehmeiden taitojen parantamiseksi.

Voit myös osallistua verkkokursseille, hankkia olennaisia sertifikaatteja, tehdä vapaaehtoistyötä tai ryhtyä muihin aloitteisiin kehittääksesi itseäsi. Näin pidät taitosi ajan tasalla ja voit osoittaa ammatillista kehitystäsi. Tämä antaa sinulle etua muihin ehdokkaisiin nähden.

Lisäksi voit liittyä ammatillisiin verkostoihin ja alan yhdistyksiin. Tämä tarjoaa sinulle mahdollisuuden verkostoitua ja pysyä ajan tasalla uusista trendeistä.

Mitkä ovat parhaat IT-taidot CV:ssä?
IT-taidot CV:ssä ovat erittäin tärkeitä nykypäivän työmarkkinoilla. Tutustu hyviin esimerkkeihin ja opi, miten voit lisätä ne omaan CV:seesi.
Lue artikkeli

Mitä uraneuvojat sanovat?

Uraohjaajat sanovat, että sinun tulisi korostaa CV:ssäsi vahvuuksiasi ja saavutuksiasi aiemmissa työpaikoissasi. Älä keskity työhistoriasi aukkoihin, vaan korosta urasi haasteita ja miten olet käsitellyt niitä. Miten olet voittanut tiettyjä esteitä urallasi? Miten nämä toimet ovat muokanneet sinua asiantuntijaksi alallasi?

Johtopäätökset

On tärkeää harkita tarkkaan, jos ja miten käsittelet sairauden mainitsemista CV:ssäsi. Useimmissa tapauksissa suosittelemme, ettet mainitse sairauttasi CV:ssä lainkaan. Jos tästä syystä CV:ssäsi on aukko, pyri selittämään se mahdollisimman hyvin. Muista, että mahdollisessa työhaastattelussa saatat saada kysymyksiä työttömyysjaksoistasi. Mieti etukäteen myös vastauksiasi näihin kysymyksiin.

Tee täydellinen CV kolmessa vaiheessa

Päihitä kilpailijat täydellisellä CV:llä. Tutustu asiantuntijoiden uravinkkeihin ja paranna mahdollisuuksiasi saada työpaikka.

author avatar
Kirjoittanut
Joost Buitenhof
Joost aloitti rekrytoinnin parissa jo opiskellessaan liiketaloutta, ja osa-aikatyö rekrytoijana osoittautui niin hyväksi, että valmistuttuaan hän työskenteli kokoaikaisena rekrytoijana suuressa rekrytointitoimistossa. Lopulta Joostista tuli rekrytoinnin johtaja. Ajan myötä hänen halunsa uusiin haasteisiin kasvoi. Nyt hän käyttää HR- ja rekrytointiosaamistaan tekstien kirjoittamiseen ja arviointiin, mikä on jännittävä uusi käänne hänen ammattiurallaan.