Kuinka pitkä CV saa olla? Ihanteellinen CV:n pituus

Author Ronald Sterk
Kirjoittanut: Ronald Sterk
Kuinka pitkä CV saa olla? Ihanteellinen CV:n pituus

Kuinka pitkä CV saa olla? Riittääkö yksi sivu? Onko kaksi tai kolme sivua liikaa?  CV:n ihanteellista pituutta ei usein voi määrittää yksiselitteisesti. Se riippuu erityisesti hakijasta sekä siitä, kuinka paljon hänellä on olennaista työkokemusta. Työnantajat eivät aseta kivenkovia vaatimuksia CV:n sivumäärälle. Tässä artikkelissa käsittelemme parasta CV-pituutta ja annamme muita neuvoja.

CV:n pituus: Näin vai noin?

CV:n tulisi olla mahdollisimman tiivis ja sisältää haettavan tehtävän kannalta kaikki oleelliset tiedot. Useimpien ihmisten kohdalla tämä tarkoittaa yhden tai kahden sivun mittaa. Se yleensä riittää kaiken olennaisen tiedon sisällyttämiseen, vaikka sinulla olisi yli 10 vuoden työkokemus. Kolmen tai sitä useamman sivun pituinen CV ei ole rekrytoijien mieleen.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö kolmen sivun pituinen CV toimisi joissakin tilanteissa. CV saattaa nimittäin pitkittyä esimerkiksi silloin, jos olet toiminut projektinjohtajana tai sinulla on yli 15 vuoden työkokemus. Akateeminen CV, joka sisältää tieteellisiä julkaisuja, voi olla jopa 5 tai 10 sivua pitkä.

Tutkimusten mukaan hyvä CV on noin 1–2 sivua pitkä. Yhden sivun mittainen CV luetaan yhtä huolellisesti kuin kahden sivun mittainen. Jos kuvioihin tulee kolmas sivu, CV:si teho laskee.

Muista, että rekrytoijat eivät koskaan lue koko CV:täsi sana sanalta. He ”skannaavat” sen etsien tärkeitä tietoja ja todisteita siitä, että sovellut heidän hakemaansa tehtävään. Jos lähetät novellin mittaisen CV:n, se ei todennäköisesti toimi eduksesi. Pidä siis CV:si tiiviinä ja mainitse vain oleelliset tiedot.

CV:n pituus eri tilanteissa

CV:n pituus riippuu paljon kokemuksestasi ja hakemastasi tehtävästä. Monikansallisen yrityksen toimitusjohtajan CV on luonnollisesti pidempi kuin koululaisen, joka hakee osa-aikatyötä. Tässä joitakin suuntaviivoja CV:n sivumäärästä eri tilanteissa:

  • Peruskoululainen / Osa-aikatyö: 1 sivu – Ottaen huomioon, että sinulla on vähän tai ei lainkaan oleellista työkokemusta, CV:si tulisi olla vain yhden sivun mittainen.
  • Opiskelija: 1–2 sivuaOpiskelijan CV on luonnollisesti lyhyempi, koska hänellä ei yleensä ole paljoakaan olennaista työkokemusta.
  • 5–10 vuoden työkokemus: 2 sivua – Todennäköisesti tietosi eivät enää mahdu yhdelle sivulle.
  • 10–20 vuoden työkokemus: 2–3 sivua – Huomaa, että tämä koskee ainoastaan akateemisia asiantuntijatehtäviä, kuten kokeneita ohjelmistoinsinöörejä.
  • Johto/Toimitusjohtaja: 2–3 sivua – Jos olet ylemmässä johdossa tai toimit toimitusjohtaja, CV:si saa olla laajempi.
  • Akateeminen CV: 3–5 sivua – Akateemisella CV:llä haetaan yleensä yliopistotehtäviin. CV voi sisältää tietoja opinnäytetyöstäsi, julkaisuistasi, konferensseista sekä koulutustaustastasi.
Tarkastele tietojasi kriittisesti. Onko sisällyttämäsi tieto oikeasti oleellinen haetun työn kannalta? Jos pystyt vastaamaan myöntävästi, tieto voi jäädä. Mukauta CV:täsi jokaiseen hakemukseen niin, että se vastaa täydellisesti työpaikkailmoitusta ja tehtävän vaatimuksia. Suosi laatua ennemmin kuin määrää.

Tärkeimmät tiedot ensimmäiselle sivulle

Jos sinulla on kahden tai useamman sivun pituinen CV, on suositeltavaa sijoittaa tärkeimmät tiedot ensimmäiselle sivulle. Rekrytoijat usein tarkastelevat ja arvioivat kymmeniä CV:itä yhtä työpaikkaa kohden. Heillä on siis rajallinen määrä aikaa tutustua CV:hesi. Tämä mielessä pitäen aloita CV yhteystiedoillasi, jota seuraavat profiilisi, työkokemuksesi ja koulutuksesi.

Kymmenen vinkkiä CV:n tiivistämiseen

Aloititko CV:si kirjoittamisen, mutta se venyi liian pitkäksi? Tässä on kymmenen vinkkiä CV:n pituuden lyhentämiseen:

1. Mainitse vain olennainen työkokemus

Hakijana on äärimmäisen tärkeää pystyä erottamaan pääasiat sivuseikoista. Pohdi jokaisen työkokemuksen kohdalla, minkä mainitseminen on tärkeää ja mitä voi jättää pois. Jos se ei ole oleellista, älä mainitse sitä.

2. Käytä enintään viittä luettelomerkkiä työkokemuksessa

Usein on parempi käyttää 3–5 lyhyttä ja ytimekästä lausetta kuin pitkää tekstikappaletta. Tämä selkeyttää CV:täsi.

3. Kirjoita lyhyitä, ytimekkäitä lauseita

Tiivistäminen on taitolaji. Käytämme usein enemmän sanoja kuin on tarpeen. Tässä liioiteltu esimerkki:

Työskennellessäni ohjelmoijana olin mukana kehittämässä monimutkaisia ohjelmistosovelluksia käyttäen erilaisia ohjelmointikieliä ja työkaluja, kuten Javaa, Pythonia ja C++:aa. Vastuullani olivat asiakasvaatimusten analysointi, ohjelmistoarkkitehtuurien suunnittelu, koodin kirjoittaminen ja ratkaisujen toteuttaminen teknisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Tämän on mahdollista kirjoittaa paljon lyhyemmin ja ytimekkäämmin niin, että olennainen tieto säilyy:

Kehitin monimutkaisia ohjelmistosovelluksia Javalla, Pythonilla ja C++:lla analyysien toteutukseen.

4. Keskity tuloksiin tehtävien ja vastuiden sijaan

Hyvä tapa tiivistää kuvauksiasi on kertoa saavutuksistasi tehtävien ja vastuiden sijaan.

Oikein
Annoin tukiopetusta yläkoululaisille, mikä paransi keskiarvoja 25 %.
Väärin
Vastuussa yläkoululaisten tukiopetuksesta. Tätä varten laadin opetusmateriaalin, loin sopivia harjoituksia ja seurasin tuloksia.

5. Luo CV:stä selkeä

Varmista CV:si on helppolukuisuus ja toimiva jäsentely. Sijoita tiedot niille varattuihin osioihin (työkokemus, koulutus jne.)

6. Käytä sopivaa fonttia ja tekstin kokoa

Käyttämäsi tekstin koko ja fontti voivat merkittävästi vaikuttaa CV:si pituuteen. Jotkin fontit ovat luonnostaan suurempia kuin toiset. Jos tekstiä on paljon, käytä pienempää fonttia ja tekstin kokoa.

Varmista, että teksti pysyy luettavana. Otsikoiden tulisi olla 14–16 pisteen ja leipätekstin 10–12 pisteen kokoisia.

7. Valitse CV-pohja, joka käyttää tilaa tehokkaasti

Valitsemasi CV-pohja voi vaikuttaa CV:si pituuteen. Esimerkiksi luova CV näyttää hyvältä, mutta ei välttämättä hyödynnä tilaa tehokkaasti. Ammattimaiset CV-pohjat, joissa on kaksi palstaa ja jotka järjestävät tiedot huolellisesti, sopivat parhaiten tiedontäyteisiin CV:ihin.

8. Jätä tarpeeton tieto pois

Tiedot, kuten siviilisääty, sukupuoli tai uskonto, eivät kuulu CV:hen. Poistamalla nämä tiedot CV:si pysyy tiiviinä ja ytimekkäänä.

9. Käytä riittävästi tyhjää tilaa, riviväliä ja marginaalia

Jokainen asiakirja koostuu kappaleista, otsikoista ja tyhjistä riveistä. Sama pätee CV:hen. Lisää tyhjiä rivejä osioiden väliin ja aseta riittävä marginaali pitääksesi asiakirjan selkeänä. Kenties ajattelit olevasi ovela säätäessäsi rivivälin niin, että lauseet milteipä koskettavat toisiaan, mutta tämä heikentää CV:si selkeyttä.

10. Ryhmittele samankaltaista tietoa

Joskus on hyvä tarkastella CV:tä uusin, kriittisin silmin. Pystytkö yhdistämään joitakin tietoja? Työharjoittelut voi joskus mainita myös koulutuksen yhteydessä erillisen osion sijaan. Nykyisen työsi vuoksi suorittamasi kurssi tai sertifikaatti sopii toisinaan työkokemukseen.

Voit hyödyntää edellä mainittua myös silloin, kun haluat pidentää CV:täsi. Jos esimerkiksi laadit CV:n ilman työkokemusta, tyhjyys voi olla todellinen ongelma.

Miten CV:si vaikuttaa?

Olipa CV:si yhden, kahden tai kolmen sivun mittainen, tärkeintä on saada kutsu työhaastatteluun ja tulla valituksi. Siksi CV:si tulee olla selkeä, hyvin jäsennelty ja helposti luettava.

Jos epäilyksen peikko iskee, pyydä tuttavaasi arvioimaan CV:tä objektiivisesti. Saatat yllättyä, kuinka paljon arvokkaita näkemyksiä saat.

Johtopäätös ja neuvoja CV:n pituuden hallintaan

  • Suositeltu CV:n pituus on yhdestä kahteen sivua.
  • Tee hyvä vaikutus selkeällä ja jäsennellyllä ansioluettelolla.
  • Sijoita tärkeimmät tiedot ensimmäiselle sivulle.
  • Mainitse vain ne tiedot, jotka lisäävät arvoasi hakijana.
Tee täydellinen CV kolmessa vaiheessa

Päihitä kilpailijat täydellisellä CV:llä. Tutustu asiantuntijoiden uravinkkeihin ja paranna mahdollisuuksiasi saada työpaikka.

author avatar
Kirjoittanut
Ronald Sterk
Työmarkkinaviestinnän ja HR:n asiantuntijana Ronald Sterk tuo mukanaan valtavan määrän tietoa rekrytoinnista ja unelmaduunin löytämisestä. Syvällisellä tietämyksellään vakuuttavien työpaikkailmoitusten, CV:iden ja hakemusten kirjoittamisesta hän on erittäin arvokas tiedonlähde jokaiselle, joka haluaa erottua työmarkkinoilla. Ronaldin näkemyksillä yrityksen tarpeista ja kyvyllä korostaa hakijoiden ainutlaatuisia ominaisuuksia työn löytäminen onnistuu helpommin.